Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Elinkeinopolitiikan Mittaristot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjien käsitys kuntien elinkeinopolitiikasta 2000

Tiivistelmä

Yrittäjien toiveet kuntien elinkeinopolitiikan kehittämisessä painottuvat byrokratian vähentämiseen sekä kansainvälistymisen ja verkostoitumisen tukemiseen. Yrittäjät ovat sisäistäneet hyvin uuden toimintaympäristön vaatimukset eivätkä enää odota julkiselta vallalta suoria tukia, vaan toimivaa kumppanuutta ja aktiivista otetta.

Yrittäjien arviot elinkeinopolitiikan onnistumisesta ovat varovaisia: selvä enemmistö mielipiteensä muodostaneista piti sitä hyvänä tai neutraalina. Sitäkin selvemmin erottuvat muutamat alueet, joissa yrittäjät olivat tyytymättömiä: Länsipohjan, Lapin ja Hämeen yrittäjät näkivät alueensa kuntien elinkeinopolitiikassa parantamisen varaa selvästi enemmän kuin muut. Ero esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan elinkeino-poliittiseen ilmastoon oli huomattava.

Tyytyväisyyden ja elinkeinopolitiikan painotusten suhde oli johdonmukainen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa katsottiin harjoitetun elinkeinopolitiikan painopisteeksi kansainvälistyminen ja verkostoituminen - minkä voi varovaisesti arvioida alueiden kasvuelinkeinojen ja maantieteen sanelemaksi. Tyytymättömimmällä alueella, Länsipohjassa, ei katsottu kuntien painottavan kansainvälistymistä ja verkostoitumista.

Helsinkiläisillä yrittäjillä oli odotetusti omaleimainen näkemys elinkeino-politiikasta. Selvä vähemmistö osasi arvioida elinkeinopolitiikan nykyisiä painotuksia. Tavoitteissa korostui byrokratian vähentäminen, varsinainen avun tarve -perustamisneuvonta tai yritystuet - olivat yrittäjien mukaan vähäisiä. Pääkaupungissa yrittäjiksi ryhtyneet luottavat markkinoiden toimintaan ja odottavat kunnalta lähinnä joustavuutta ja työrauhaa.