Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kaupan aukiolo

Suomen Yrittäjät ja Erikoiskaupan liitto

Kaupan aukioloaikoihin liittyvää lainsäädäntöä on väljennetty asteittain vuosien mittaan. Viimeinen uudistus, joka salli kauppojen sunnuntaiaukiolon ympäri vuoden, tuli voimaan1.12.2009. Suomen Yrittäjät ja Erikoiskaupan Liitto arvioivat ennen lakimuutosta, että sunnuntaikaupan vapauttaminen edellyttää kauppiasyrittäjien oman työpanoksen lisäämistä.

Lisääntyneellä kaupan aukiololla katsottiin olevan vaikutusta myös pienyrittäjän jaksamisen heikkenemiseen. Lisäksi arvioitiin, että vapautuneiden aukioloaikojen myönteiset vaikutukset myyntiin kohdentuisivat erityisesti suurempiin myymälöihin.

Liikeaikalakiin lisättiin vuoden 2009 muutoksen yhteydessä uusi 4. pykälä, jonka tavoitteena on antaa kauppakeskittymissä sijaitseville pienemmille yrityksille mahdollisuus pitää myymälä kiinni vähintään yhtenä päivänä viikossa. Säännöksen mukaan kauppiasta ei saa pääsääntöisesti velvoittaa sopimuksilla tai muilla järjestelyillä pitämään vähittäiskauppaliikettä avoinna kaikkina viikonpäivinä. Säännöstä sovelletaan yrityksiin, jotka sijaitsevat kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä (esim. ostoskeskus, hypermarketkeskus, Retail park).

Suomen Yrittäjät ja Erikoiskaupan Liitto ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, jossa kootaan tietoa uuden liikeaikalain vaikutuksista. Eduskunta edellytti lakimuutoksen yhteydessä, että hallitus toimittaa sille raportin kauppojen aukiolon laajentamisen vaikutuksista vuoden 2012 aikana.

Selonteossa tulee kiinnittää huomiota muun muassa sääntelyn yrittäjä- ja työntekijävaikutuksiin, henkilöstön turvallisuuteen, yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, haja-asutusalueen palvelujen saatavuuteen sekä kaupan rakenteeseen pienyrittäjien edut huomioon ottaen. Lisäksi selonteossa käsitellään kaupan keskittymistä, investointien käyttöastetta ja työllisyyttä.

Erikoiskaupan Liitto selvitti keväällä 2010 erikoiskauppojen ensimmäisiä kokemuksia vapautuneesta sunnuntaiaukiolosta. Suomen Yrittäjät ja Erikoiskaupan Liitto selvittivät toukokuun 2012 aikana yhteistyössä liittojen kauppiasjäsenten arvioita uuden liikeaikalain toimivuudesta ja vaikutuksista. Otantakysely tehtiin sähköisellä kysymyslomakkeella. Selvitys perustuu 1011 myymälän vastaukseen.

Selvityksessä tarkastellaan eri muuttujia paitsi koko kaupanalan näkökulmasta myös ryhmittäin, siten että erikoiskauppa ja muut toimialat muodostavat oman kokonaisuutensa (829 myymälää), huoltamo- ja kioskialat muodostavat toisen (47 myymälää), ja kolmannen kokonaisuuden muodostaa päivittäistavarakauppa (79 myymälää, joiden myymäläpinta-ala 100–400 m2 ja 56 myymälää, joiden myymäläpinta-ala yli 400 m2). Muut toimialat käsitellään yhdessä erikoiskaupan kanssa, koska lähes kaikki kohtaan ”muu” vastanneet toimialat kuuluvat erikoiskaupan määritelmän piiriin. Vastanneet päivittäistavarakaupat ovat yrittäjäomisteisia, joten osuustoiminnalliset pt-kaupan ryhmät eivät ole kyselyssä mukana.

>> Selvitys, pdf