Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritysten rooli Suomessa 2005

 
 

Pk-yritysten rooli Suomessa

 

Yritysten määrä on kasvanut

Yritysten määrä on kasvanut tällä vuosituhannella nettomääräisesti noin 2 000 yrityksellä vuodessa. Parina viime vuonna kasvu on kuitenkin yltänyt noin 4 000 yritykseen. Eniten yrityksiä on syntynyt mikroyritysten, eli alle 10 henkilöä työllistävien, luokkaan. Myös muiden pk-yritysten määrä on kasvanut – mm. yritysten kasvun ja suuryritysten ulkoistamisen kautta. Konkurssien määrä on vähentynyt vuosittain. Tämä ei kuitenkaan selitä yritysten määrän kasvua.

Yrityksiä perustetaan vuosittain yli 25 000, mutta toisaalta yli 20 000 yrityksen toiminta loppuu Tilastokeskuksen mukaan. On kuitenkin syytä huomata, että luvut sisältävät myös yhtiömuodon muutokset sekä yritysjärjestelyiden kautta päättyneet ja alkaneet yritykset. Suomessa yritysten vaihtuvuus on keskimääräistä suurempaa kansainvälisesti vertaillen.

Vuonna 2005 Tilastokeskuksen yritysrekisterin perusteella Suomessa oli 236 435 yritystä. Näistä suuria, eli 250 henkilöä tai enemmän työllistäviä, yrityksiä oli 579 eli 0,2 prosenttia. Siten pk-yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuri osa yrityksistä on vieläpä mikroyrityksiä – 93,1 prosenttia yrityksistä.

Kaupassa, kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus-, ja liike-elämän palveluissa sekä muissa palveluissa yrityksistä toimii 20 prosenttia kussakin. Kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä palveluita tarjoaa 10 prosenttia yrityksistä. Siten tällä tavalla tarkasteltuna Suomen voi sanoa olevan palveluyhteiskunta. Teollisuuden osuus yrityskannasta on 11 prosenttia ja rakentamisen 14 prosenttia. Muilla toimialoilla toimii 4 prosenttia yrityksistä.

Viime vuosina yritysten määrä on kasvanut toimialoilla, joissa julkisella sektorilla on perinteisesti ollut vahva asema: sosiaali-ja terveyspalvelut, koulutus sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Yrityksiä on syntynyt myös rahoitukseen sekä liike-elämän palveluihin.

Katsauksen on kirjoittanut ekonomisti Harri Hietala Suomen Yrittäjistä.
 

Katsaus pdf-muodossaLiitteet
pkyritysrooli.pdf