Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjien ehdotukset nuorten saamiseksi koulutukseen ja työhön

Suomen tulevien vuosien merkittävä ongelma on työvoiman uhkaava väheneminen. Työvoiman väheneminen supistaa työpanoksen määrää taloudessa, jolloin hyvinvoinnin rahoituksen kannalta välttämätön talouskasvu jäisi riippumaan yksin tuottavuuden parantumisesta. Näin ollen on tehtävä kaikki voitava sen eteen, että entistä useampi työiässä oleva kansalainen olisi myös työssä; työhön osallistumisastetta on siis saatava nostettua.

Yhteiskunnassa on tunnistettavissa useita sellaisia ryhmiä, joiden kohdalla osallistumisastetta voitaisiin saada paremmaksi. Yksi tärkeä kohdejoukko ovat ne noin 40.000 alle 30-vuotiasta, jotka eivät ole hankkineet itselleen koulutusta peruskoulun jälkeen. Huomattava osa heistä ei hae aktiivisesti työtä. Näiden nuorten mukaan saaminen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille on tässä tehtävien ehdotusten ensisijainen tavoite. Nuorten ihmisten syrjäytymisen ehkäiseminen
  • säästää yhteiskunnan kustannuksia pitkällä aikajänteellä erittäin suuren määrän,
  • merkitsee jokaisen yksilön kannalta parempaa elämää, ja
  • kolmanneksi vähentää uhkaavan työvoimapulan aiheuttamia ongelmia yrityksille.