Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tupakkalakikysely 2008

 
 

Tupakkalakikysely 2008

 

Tiivistelmä

Suomen Yrittäjät teki kyselyn liittyen tupakkalain muutokseen keväällä 2008. Kysely lähetettiin reilulle 1700 ravintola-alan jäsenyrittäjälle. Pk-yrittäjistä 399 vastasi kyselyyn.

Ennen tupakkalain muutosta ravintoloista 38 prosenttia oli savuttomia. Muutoksen jälkeen ravintoloista 68 prosenttia on savuttomia. Anniskelu oikeudellinen ulkoterassi tupakointia varten oli ennen lain muutosta noin 10 prosentissa ravintoloista. Muutoksen jälkeen anniskeluoikeudellinen terassi tupakoitsijoille on 21 prosentissa ravintoloista.

Ennen tupakkalain muutosta neljäsosa ravintoloista oli savullisia. Muutoksen jälkeen muutama prosentti on säilynyt siirtymäsäännöksen nojalla. Tupakointitila oli reilussa neljänneksessä ravintoloista ennen tupakkalain muutosta. Tupakkalain muutoksen jälkeen vain muutamassa prosentissa on erillinen tupakkakoppi.

Savuttomat ravintolat ovat säilyneet tupakkalain muutoksen yli savuttomina lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta, jotka ovat tehneet tupakoinnin mahdolliseksi anniskeluoikeudellisella terassilla. Savullisista ja tupakointitilallisista yli puolet on siirtynyt savuttomiksi ravintoloiksi.

Tupakointitilallisista osa – lähinnä valmiiksi tupakkakopin omanneista – on säilynyt tupakkatilallisina. Myös osa terassijärjestelyin toimineista ja savullisista on rakentanut tupakkakopin. Anniskeluoikeudellisilla tupakointiterasseilla toimineista kolme neljäsosaa jatkaa vanhoin järjestelyin. Savullisista ja tupakkatilallisista neljäs osa on siirtynyt terassijärjestelyihin. Savullisista ja tupakointitilallisista noin kymmenen prosenttia jatkaa savullisina siirtymäsäännöksen nojalla.

Ravintoloista 56 prosentissa tupakkalailla ei katsota olleen vaikutuksia liikevaihtoon. Neljäsosan kohdalla liikevaihto on laskenut ja viidesosalla liikevaihto on puolestaan kasvanut. Esimerkiksi niistä ennen savullisista ravintoloista, jotka eivät ole enää savullisia, 18 prosentilla liikevaihto on laskenut vähintään 20 prosentilla, kun taas savullisina säilyneistä 11 prosentilla liikevaihto on kasvanut vähintään 20 prosentilla. Ravintoloista 13 prosentissa palkattua henkilöstöä on jouduttu vähentämään. Prosentissa ravintoloista henkilökuntaa on palkattu lisää. Siten yksittäisten ravintoloiden kohdalla vaikutukset ovat olleet suuriakin tupakointijärjestelyiden muuttumisen seurauksena, vaikka kokonaisuutena on sekä hävinneitä että voittaneita ravintoloita.

Jo ennen lainmuutosta savuttomina toimineet ravintolat näyttäisivät hyötyneet tupakkalain muutoksesta. Ennen tupakkalain muutosta täysin savuttomista ravintoloista 2 prosentissa liikevaihto on vähentynyt ja 25 prosentissa kasvanut. Myös ravintolat, jotka ovat jatkaneet savullisina siirtymäsäännöksen nojalla, ovat hyötyneet lainmuutoksesta. Nykyisin savullisista ravintoloista 11 prosentilla liikevaihto on hieman laskenut, mutta 33 prosentilla liikevaihto on kasvanut. Näissä ravintoloissa myös henkilökunnan määrä on kasvanut.

Häviäjiä ovat olleet ennen savulliset ja tupakkatilalliset ravintolat, jotka eivät jatka savullisina. Tupakointitilallisista ravintoloista 38 prosenttissa liikevaihto on vähentynyt ja 20 prosentissa kasvanut. Ennen lainmuutosta savullisista ravintoloista 50 prosentilla liikevaihto on laskenut ja 12 prosentilla liikevaihto on kasvanut. Näiden ravintoloiden kohdalla on jouduttu myös vähentämään palkattua henkilöstöä.

Ravintolatyypeittäin tarkasteltuna nämä häviäjät ovat pubeja, seurusteluravintoloita ja yökerhoja, joista 45 prosentissa liikevaihto on laskenut ja 24 prosentissa henkilöstö on vähentynyt.

Tupakkalain muutoksesta tiedottamisen katsotaan olleen pääsääntöisesti hyvää. Tiedottamisen arvioi 41 prosenttia melko ja 20 prosenttia erittäinkin hyväksi. Vastaajista 3 prosenttia ei saanut lainkaan tietoa ja 20 prosenttia arvioi tiedottamisen huonoksi.

Vapaa palaute tukee edellä tehtyjä havaintoja. Valtaosa ravintolayrittäjistä on tyytyväisiä uuteen lakiin. Liikevaihto on säilynyt tai jopa kasvanut ja savuttomassa ympäristössä on mukavampi työskennellä. Kritiikkiä aiheuttaa siirymäsäännös, jonka ei aina koeta olleen oikeudenmukainen. Varsinkin tilanteissa, jossa tupakoinnin aikaisemmin mahdollistanut investointi on tehty, mutta siirtymäsäännöksen aikaiseksi investoinnin ei ole katsottu olleen riittävä viranomaisten toimesta, koetaan tulleen väärin kohdelluksi ja siirtymäaika koetaan epäoikeudenmukaiseksi

Raportin on laatinut ekonomisti Harri Hietala.

Tupakkalakikysely
 
Lisätietoja:
 
Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. (09) 2292 2845, harri.hietala@yrittajat.fi
lainopillinen asiamies Outi Tähtinen, p. (09) 2292 2842, outi.tahtinen@yrittajat.fi
Lue tiedote:
Savuttomuuden seuraukset näkyvät ravintolayrittäjien liikevaihdossa