Työterveyshuoltokysely | Yrittajat.fi
Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Työterveyshuoltokysely

Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä 73 prosenttia on järjestänyt yrittäjän vapaaehtoisen työterveyshuollon. Noin 80 prosenttia palvelun järjestäneistä on järjestäny sekä ennalta ehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon. Yrittäjän työterveyshuolto järjestetään yleensä yksityisen lääkäriaseman kautta.

Yksinyrittäjät järjestävät palvelut muita harvemmin. Lisäksi yksinyrittäjät muita yrittäjiä useammin tyytyvät vain ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon ja järjestävät palvelut kunnallisen liikelaitoksen tai terveyskeskuksen kautta.

Suomen Yrittäjien työnantajina toimivista jäsenyrityksistä työterveyshuollon työntekijöilleen on järjestänyt 88 prosenttia. Kaikkein pienimmissä yrityksissä näin on tehnyt 83 prosenttia. Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla työterveyshuoltopalvelut työntekijöille on järjestetty heikommin, kuin muualla Suomessa.

Peräti 75 prosenttia työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen järjestäneistä yrityksistä on järjestänyt sekä ennalta ehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon. Yksityisellä lääkäriasemalla järjestettyihin palveluihin sairaanhoito kuuluu kunnallisia palveluita useammin. Palvelut järjestetään useammin laajana suuremmilla paikkakunnilla.

Yleisin syy työterveyshuollon järjestämättömyydelle on tietämättömyys järjestämisvelvollisuudesta. Toiseksi yleisin syy on se, ettei palveluiden järjestäminen ole onnistunut.

Työterveyshuollon työntekijöilleen järjestäneissä yrityksissä lähes 2/3:ssa ymmärretään täysin, mihin yritys on työterveyshuoltosopimuksessaan sitoutunut. Pienemmissä yrityksissä näin on muita harvemmin. Laajan työterveyshuollon sekä yksityisellä lääkäriasemalla työterveyshuoltopalvelut järjestäneissä yrityksissä palvelut on ymmärretty muita paremmin.

Alle puolet työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen järjestäneistä yrityksistä kokee palveluista olevan hyötyä erityisesti työkyvyn ylläpitämisessä ja sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Lähes viidennes ei osaa sanoa, onko palvelusta hyötyä vai ei.

Kaikkein pienimmissä yrityksissä koetaan hyöty muita harvemmin ja ollaan epätietoisempia mahdollisesta hyödystä. Laajan työterveyshuollon sekä yksityisellä lääkäriasemalla työterveyshuoltopalvelut järjestäneet yritykset kokevat palveluista olevan hyötyä muita useammin.

Alle puolella työterveyshuoltopalvelut järjestäneistä yrityksistä on käytössään sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä. Mikroyrityksissä se on harvemmalla kuin joka kolmannella. Laajan työterveyshuollon järjestäneillä yrityksillä seurantajärjestelmä on käytössä muita useammin.
 


Lataa kyselyn pdf-versio >>


Lisätietoja:
Harri Hellstén
p. 09 2292 2940