Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Verkkolaskupalvelut 2009

Tiivistelmä

Suomen Yrittäjät teki pankeille ja verkkolaskuoperaattoreille toukokuussa 2009 kyselyn verkkolaskupalveluiden hinnoista. Kyselyyn pohjautuvassa selvityksessä esitellään tarjolla olevia verkkolaskupalveluita, niiden hintoja sekä tarkastellaan vaihtoehtoisten verkkolaskupalveluiden kustannuksia kahden esimerkkiyrityksen tapauksessa.

Verkkolaskuoperaattorit tarjoavat taloushallinto-ohjelmaan yhdistettäviä ja Internet-selaimella käytettäviä verkkolaskupalveluita. Pankkien verkkolaskupalveluita käytetään joko pankkiyhteysohjelmalla tai verkkopankissa. Selvitys osoittaa, että verkkolaskupalveluiden sisällöissä ja hinnoitteluperiaatteissa on merkittäviä eroja, etenkin verkkolaskuoperaattoreiden palveluiden välillä. Verkkolaskuoperaattoreiden hinnat sovitaan osin sopimuskohtaisesti palvelun ominaisuuksista ja käyttömäärästä riippuen. Pankkien palvelutarjonta perustuu yhtenäiseen Finvoice-välityspalvelukokonaisuuteen ja on verkkolaskuoperaattoreiden palvelutarjontaa yhtenäisempää. Pankit käyttävät hinnoittelussaan selkeitä listahintoja.

Lähtökohtana verkkolaskutusratkaisua harkittaessa tulee olla yrityksen verkkolaskutustarpeiden kartoittaminen. Erityisesti laskumäärän ollessa suuri, verkkolaskutuksesta voi koitua merkittäviä hyötyjä laskujen automaattisen käsittelyn ansiosta. Tämä edellyttää taloushallinto-ohjelmaan yhdistettävää verkkolaskupalvelua. Vähän laskuja lähettävän ja vastaanottavan yrityksen pääasiallinen tarve verkkolaskutuksen käytölle voi aiheutua yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden odotuksista. Tällöin ominaisuuksiltaan suppeampi verkkolaskutusratkaisu voi olla sopiva.

Verkkolaskupalveluiden hinnoittelu perustuu käyttöönottomaksuihin, kuukausimaksuihin ja laskukohtaisiin maksuihin. Hinnoitteluperiaatteet vaihtelevat. Palvelusta riippuen edellä mainituista maksueristä peritään yhtä tai useampia. Kun verkkolaskuja on paljon, laskukohtainen maksu on merkittävin verkkolaskupalvelun kokonaiskustannuksiin vaikuttava tekijä. Käyttöönottomaksujen ja kuukausimaksujen merkitys kasvaa, kun verkkolaskuja lähetetään ja vastaanotetaan vähän.

Esimerkkiyrityksessä, joka lähettää ja vastaanottaa noin 10 000 verkkolaskua kuukaudessa, kustannukset verkkolaskuoperaattoreiden palveluista vaihtelevat 505 eurosta 5 676 euroon kuukaudessa ja pankkien palveluista 1554 eurosta 4 860 euroon kuukaudessa. Toisessa esimerkkiyrityksessä, jossa lähetettyjen ja vastaanotettujen verkkolaskujen määrä on alle 100 laskua kuukaudessa, kustannukset verkkolaskuoperaattoreiden palveluista ovat 4,40 eurosta kuukaudessa 356 euroon kuukaudessa ja pankkien palveluista 21 eurosta kuukaudessa 49 euroon kuukaudessa.

Vertailun ovat tehneet Suomen Yrittäjistä:
ekonomisti Eini Lemmelä
ekonomisti Johanna Hietamäki, puhelin (09) 2292 2843

Helsingissä 13.10.2009

Suomen Yrittäjät

 

 
>> Tutkimus Verkkolaskupalvelut 2009 

>> Kalvosarja Verkkolaskupalvelut 2009

>> Lue tiedote: Verkkolaskupalveluiden kustannuksissa huomattavia eroja