Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän sosiaaliturva -kysely 2010

Yrittäjyyteen kuuluu yrittämisen riski ja valitsemisen vapaus. Yrittäjiin ei tästä syystä tule soveltaa työsuhdetta koskevia säännöksiä. Sen sijaan yhteiskunnan järjestelmiä sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvan osalta tulisi kehittää siten, että siirtymät palkansaajasta yrittäjäksi tai toisin päin eivät aiheuttaisi turvan menettämistä. Tämän vuoksi sosiaaliturvan eroja palkansaajan ja yrittäjän välillä on pyrittävä poistamaan kaikissa niissä asioissa, joissa eroavuutta ei voida perustella yritystoiminnan luonteesta ja siihen kuuluvasta yrittämisen riskistä johtuvilla seikoilla. Kun kysymys on esimerkiksi iästä, vanhemmuudesta tai sairastumisesta aiheutuvista riskeistä, tulisi yrittäjän olla yhtä lailla turvatussa asemassa kuin palkansaajankin.

Vaikka erot yrittäjän ja palkansaajan sosiaaliturvassa yksittäisinä asioina saattavat vaikuttaa merkitykseltään vähäisiltä, merkitsevät ne kuitenkin kokonaisuutena sosiaaliturvariskin ottamista palkansaajasta yrittäjäksi ryhdyttäessä. Tämä saattaa heikentää työmarkkinoiden dynamiikkaa ja muodostaa kynnyksen yrittäjäksi ryhtymiselle.

Osa yrittäjien sosiaaliturvaa on myös yrittäjän oma hyvinvointi. Yrittäjällä ei useinkaan ole riittävästi mahdollisuuksia panostaa omaan hyvinvointiinsa, vaikka samaan aikaan erityisesti pienten yritysten työntekijöiden työhyvinvointi on pääsääntöisesti korkealla tasolla.

Pääministeri Matti Vanhasen I ja II hallituksen aikana eroja yrittäjän ja palkansaajan sosiaaliturvassa on kavennettu mm. työterveyshuollon osalta, yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan piiriin pääsyä helpottamalla sekä säätämällä yrittäjälle oikeus pienten lasten vanhemmille tarkoitettuun osittaiseen hoitorahaan. Sosiaaliturvassa on kuitenkin edelleen eroja, jotka kokonaisuutena merkitsevät yrittäjäksi lähdettäessä sellaisen sosiaaliturvariskin ottamista, jota ei voida perustella yritystoimintaan sinänsä kuuluvana riskinä. 

Tässä raportissa tarkastelleen Suomen Yrittäjien kesällä 2010 tekemän yrittäjän sosiaaliturvakyselyn tuloksia. Kyselyn tavoitteena on erityisesti ollut selvittää yrittäjien omia asenteita sosiaaliturvaansa ja mahdollisia käytännön soveltamisongelmia eri etuuksien myöntämiskäytännössä.


Helsingissä 14.10.2010

Suomen Yrittäjät
 

Lue tästä koko raportti:
> Yrittäjän sosiaaliturva -kysely 2010

Raporin ovat laatineet lainopillinen asiamies Harri Hellstén, työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen ja tutkimuspäällikkö Harri Hietala Suomen Yrittäjistä.
Yhteystiedot: harri.hellsten@yrittajat.fi, (09) 2292 2940; outi.tahtinen@yrittajat.fi, (09) 2292 2842.