Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritys Hyva Tyonantaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritys - hyvä työnantaja 2010

Suomen työmarkkinat ovat olleet viime vuodet muutoksessa, joka jatkuu edelleen. Globaali taloustilanne aiheuttaa omat haasteensa, minkä lisäksi Suomen työikäinen väestö on ikääntymässä. Elatussuhde on muuttumassa radikaalisti ja maahamme tarvitaan jatkossa yhä enemmän työntekijöitä myös ulkomailta. Lisäksi nykyisen väestön työurien pituutta tulee kasvattaa sekä alkuettä loppupäästä.

Työntekijöiden hyvät työolot ovat tärkeä tekijä, kun tavoitteena on saada ihmiset pysymään työelämässä pidempään. Hyvillä työoloilla ja varhaisella puuttumisella mahdollisiin ongelmiin työpaikoilla ehkäistään työurien katkeaminen ennen aikojaan. Parhaimmillaan hyvät työolot lisäävät merkittävästi yrityksen tuottavuutta. Työikäisen väestön vähentyessä hyvät työolot ovat yrityksille yksi tärkeä keino pitää kiinni osaavista työntekijöistä.

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä muuttuvilla työmarkkinoilla ei voi väheksyä. Pk-yritykset työllistävät yli 60 % yksityisen sektorin työvoimasta ja suurin osa uusista työpaikoista syntyy aiempien vuosien tapaan, edelleen pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat kantaneet myös vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä viime aikojen vaikeassa taloustilanteessa.

Suomen Yrittäjät osallistuu tämän selvityksen kautta keskusteluun suomalaisen työelämän laadusta erityisesti pk-yrityksissä nyt ja lähitulevaisuudessa. Kuten aiempina vuosina, on tämänkin vuoden tulosten perusteella iloksemme todettavissa, että työntekijät voivat pienemmissä yrityksissä hyvin.

Aineisto

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä syys-lokakuussa. Tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Vuonna 2009 vastaajia oli 698 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät on tätä selvitystä varten analysoinut vuoden 2009 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia tarkasteluja. Suomen Yrittäjät on tehnyt vastaavanlaisia tarkasteluita 7 kertaa aikaisemmin 2000-luvulla. Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin laajasta tutkimusaineistosta siten, että on pyritty löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta olennaisia ja keskeisiä tekijöitä. Tarkastelussa ovat mukana vain yksityisen sektorin työpaikat. Aluksi pk-yritysten asemaa työnantajina on tarkasteltu yleisesti perustuen Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemat tiedot työolobarometristä löytyvät ministeriön internet-sivuilta http://www.tem.fi/julkaisut, ja vanhemmat työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta osoitteesta www.mol.fi/julkaisut.


>> Lue raportti: Pk-yritys – hyvä työnantaja 2010 (pdf-tiedosto)
>> Pk-yritys - hyvä työnantaja 2010 -kalvosarja (pdf-tiedosto)

>> Lue tiedote: Pienissä yrityksissä pidetään kiinni työntekijöistä - Sopeutumista haetaan muutoin kuin työntekijöitä vähentämällä


Raportin ovat laatineet:
lainopillinen asiamies Harri Hellstén, harri.hellsten@yrittajat.fi
ekonomisti Harri Hietala, harri.hietala@yrittajat.fi
työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen, outi.tahtinen@yrittajat.fi