Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritys Hyva Tyonantaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritys – hyvä työnantaja -selvitys 2007

 

 

TIIVISTELMÄ

 

Työnantajien ja työntekijöiden väliset suhteet
Mitä pienempi yritys sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat suhteet työntekijöiden ja johdon välillä sekä sitä vähemmän ristiriitoja.
Erityisesti mikroyrityksissä työntekijöiden kohtelu koetaan tasapuoliseksi.
Työtehtävistä ja tavoitteista keskustellaan avoimesti sekä työntekijöiden muutosehdotuksiin suhtaudutaan rakentavasti kaiken kokoisissa yrityksissä.
Työntekijöiden mukaan keskisuurissa yrityksissä vaadittaisiin lisää avoimuutta.
 
Työntekijöiden luottamus työsuhteen pysyvyyteen
Henkilöstön sopeuttamiskeinoja käytetty erityisesti suurissa yrityksissä.
Varmuus työpaikkojen säilymisestä vahvinta pienissä yrityksissä.
Yleisen työtilanteen uskotaan olevan vuoden kuluttua hyvä – suuryrityksissä pessimistisimpiä näkemyksiä.
 
Työn rasitustekijät ja työkyky
Työpaikkakiusaamista esiintyy joskus erityisesti keskisuurissa yrityksissä.
Mitä suurempi yritys sitä useammin koetaan työntekijöitä olevan liian vähän.
Työt on organisoitu hyvin erityisesti pienimmissä yrityksissä.
Työtahdin ja kiireen ei koeta kasvaneen samassa määrin mikroyrityksissä kuin muissa yrityksissä – kiireen kasvua esiintyy kuitenkin viime vuotta useammin.
Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet selvästi keskisuurissa ja suurissa yrityksissä – mikroyrityksissä sairauspoissaolot vähentyneet.
 
Työmotivaatio ja kehittymismahdollisuudet
Pienemmissä yrityksissä ei koeta työnteon mielekkyyden ja työhalujen kehittyvän samassa määrin heikompaan suuntaan kuin suuremmissa yrityksissä.
Pk-yrityksissä ei ole samassa määrin mahdollista osallistua palkallisille kurssipäiville.
Pk-yrityksissä työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita.
Työntekijät myös kokevat, että kaiken kokoisissa yrityksissä on hyvät mahdollisuudet kehittää itseään ja oppia koko ajan uusia asioita.
 
Palkkaus
Mitä pienempi yritys sitä harvemmin henkilökohtainen suoriutuminen vaikuttaa palkkaan.
Tästä huolimatta palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi, kilpailukykyiseksi ja jopa kannustavaksi myös pienemmissä pk-yrityksissä.
 
Työntekijän vaikutusmahdollisuudet
Mitä pienempi yritys sitä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtehtäviin, työtahtiin ja töiden jakoon.
Mahdollisuudet kehittää työpaikan toimintaa koetaan hyviksi – erityisesti mikroyrityksissä.
Työntekijät tekevät ahkerasti parantamiseen tähtääviä aloitteita kaiken kokoisissa yrityksissä.
Selvitys pdf-muodossa
Kalvosarja pdf-muodossa
 
Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. 0500 789 906, harri.hietala@yrittajat.fi
lainopillinen asiantuntija Anna Manner-Raappana, p. 040 575 6618, anna.manner-raappana@yrittajat.fi
 
Lue tiedoteet:

Pienissä yrityksissä suhteet ovat kunnossa, työ miellyttävää ja sairastavuus vähäistä
Pienyritysten hyvät työolot antavat tilaa lainsäädännön keventämiselle