Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Yksinyrittajakyselyt

Etsi

Yksinyrittäjäohjelma

Yksinyrittäjäohjelma

YKSINYRITTÄJÄ SUOMESSA

Suomen toiminnassa olevista noin 230.000 yrityksestä lähes 140.000 on yhden henkilön yrityksiä. Toisin sanoen kuusi kymmenestä on yrityksiä, joissa työskentelee vain yrittäjä yksinään ilman ulkopuolisia työntekijöitä ja ilman, että kukaan yrittäjän perheenjäsenistäkään on yrityksessä työssä. Lähes poikkeuksetta uusi yritystoiminta aloitetaan yhden henkilön yrityksenä. Näiden pienimpien yritysten joukosta osa lähtee sittemmin kasvamaan, ja näistä yrityksistä muodostuu aikanaan myös palkkatyötä muille ihmisille tarjoavia suuriakin työpaikkoja.

Yksinyrittäjät toimivat pääasiassa yksityisinä elinkeinonharjoittajina toiminimellä, mutta myös osakeyhtiömuotoa käytetään enenevässä määrin yhdenkin henkilön yritysmuotona. Osakeyhtiöiltä vaadittavan osakepääoman vähimmäismäärän pienentäminen edistää hyvin yritystoiminnan aloittamista suoraan yhtiömuotoisena.

Yksinyrittäjän tilanne poikkeaa muista erityisesti siinä suhteessa, että yrittäjä tekee yrityksessään lähtökohtaisesti kaikki työt itse. Yrittäjät käyttävät keskimäärin selvästi enemmän aikaa työhönsä kuin palkansaajat ja tämä koskee myös yksinyrittäjiä. Yksinään toimimisesta seuraa myös se, että jos yrittäjä esimerkiksi sairastumisen tai muun syyn vuoksi on estynyt työnsä tekemisestä, työt jäävät useimmissa tapauksissa kokonaan tekemättä ja ansio syntymättä. Niinpä yksinyrittäjän mahdollisuudet yrityksestään poissaoloihin esimerkiksi perheen hoitovelvoitteiden vuoksi tai loman pitämiseksi ovat monessa tapauksessa rajoitetummat kuin muilla kansalaisilla. Yritystoimintansa kehittämisessä hän on myös melko lailla yksin. Yksinyrittäjällä ei ole mahdollisuuksia käydä kenenkään kanssa yrityksen sisällä toiminnan kehittämistä ja mahdollista kasvattamista koskevia keskusteluita.

Ohjelma pdf-muodossa
Kalvosarja pdf-muodossa
 Lisätietoja: Rauno Vanhenen, p. (09) 2292 2935, rauno.vanhanen@yrittajat.fi
Lue tiedote:
Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäohjelma: Työntekijän palkkaaminen tehtävä houkuttelevammaksi yksinyrittäjälle