Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset

Etsi

Yrittäjä — hyvä työnantaja

Suomalaiset yritykset työllistäjinä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 Suomessa toimi 283 563 yritystä. Pienten ja keskisuurten, eli alle 250 työntekijää työllistävien, yritysten osuus näistä yrityksistä on 99,8 prosenttia. Alle 10 henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus näistä oli 93,3 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista yrityksistä on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin

Kun tarkastellaan työllisyyden kasvua yrityskokoluokittain, on nähtävissä selkeä trendi: uudet työpaikat
syntyvät pääosin pk-yrityksiin. Työntekijöiden määrä on lisääntynyt eniten pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vuosina 2001–2012 tarkasteltuna. Keskeinen syy tälle kehitykselle on ollut elinkeino- ja tuotantorakenteen muutos. Suuremmat yksiköt keskittyvät entistä enemmän ydinosaamiseensa, ja yhä suurempi osa toiminnoista tehdään pienemmissä, yrityksen ulkopuolisissa yksiköissä. Lisäksi lisääntyvän kysynnän myötä syntynee paljon pieniä palvelualojen yrityksiä.

 

Lisätietoja Petri Malinen, , p. 09 2292 2845.