Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Yrittajien Kuntabarometri Ent Elpo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Elinkeinopolitiikan mittaristo 2006

Elinkeinopolitiikan mittaristo, kevät 2006

ESIPUHE

Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat monien haasteiden edessä. Työttömyys, väestön ikääntyminen ja mahdollisesti hidastuva talouskasvu ovat sellaisia haasteita, että yrittäjyyttä tarvitaan yhä enemmän. Maan hallitus on kiinnittänyt yrittäjyyden edellytysten kehittämiseen paljon huomiota.

Valtakunnallisen talous- ja elinkeinopolitiikan ohessa kuntien päätöksillä on keskeinen rooli siinä, miten yrittäjyys kehittyy kunnissa, alueilla ja koko maassa. Kunnan menestymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus ja elinkeinoelämän vireys sekä ylipäänsä yksityinen yrittäjyys.

Kunnat kohtaavat yrittäjän ja elinkeinoelämän kaikilla eri kunnallishallinnon sektoreilla. Jokainen viranhaltija ja luottamushenkilö voi omalla sarallaan tehdä arvokasta elinkeinopolitiikkaa. Se ei ole pelkästään kunnanjohtajan ja elinkeinoasiamiehen ”yksinoikeus”.

Suomen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen on lähellä kuntasektoria. Paikalliseen elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen on yksi Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten tärkeimmistä tehtävistä. On runsaasti esimerkkejä kunnan ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen yhteistyöstä ja sen hyvistä tuloksista.

Tämä kädessäsi oleva Elinkeinopolitiikan mittaristo -raportti on yksi työkalu kunnan elinkeinopolitiikasta käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Mittariston avulla Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet ovat analysoineet omien kuntiensa elinkeinopolitiikkaa. Tällä kertaa kysyttiin myös kuntien hankintapolitiikasta ja -osaamisesta. Edellinen kysely tehtiin keväällä 2004.

Kysely toteutettiin maalis-huhtikuun 2006 aikana. Kohderyhmänä olivat Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet, yhteensä noin 3500 yrittäjää. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1800 hallituksen jäsentä, joten vastausprosentti nousi yli 50:en. Arvioita saatiin riittävästi yhteensä noin 240 kunnasta. Näin ollen kysely kattoi edustavasti 57 prosenttia Suomen kunnista. Raportissa on valtakunnallista ja alueellista vertailutietoa sekä parhaat arviot alueellaan saaneen kunnan tulokset suorana raporttina. Kaikille paikallisyhdistyksille on toimitettu niitä itseään koskeva tulosraportti.

Toivomme, että Elinkeinopolitiikan mittaristo muodostaa hyvän työkalun, kun kuntatasolla pohditaan jatkotoimenpiteitä elinkeinopolitiikan kehittämiseksi. Kuntien haasteet ja niiden ratkaiseminen ovat erityisen ajankohtaisia kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen sekä kevään 2007 eduskuntavaalien myötä. Toivomme kyselyn tulosten antavan virikkeitä keskusteluun.

Helsingissä 11.5.2006

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja
 

Valtakunnallinen raportti

Valtakunta.ppt Valtakunta.pdf

Lue tiedote:
Töysän kunta sai maan parhaat arviot, Oulu nousi suurten kaupunkien ykköseksi
 
Alueelliset raportit
 
Etelä-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Etelä-Savon Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Kymen Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Länsipohjan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Satakunnan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Uudenmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
 
Liitteet