Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Yrittajien Kuntabarometri Ent Elpo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Elinkeinopolitiikan mittaristo 2008

Elinkeinopolitiikan mittaristo, kevät 2008

ESIPUHE

Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa on jatkuvassa kasvussa. Yrittäjyyttä tarvitaan yhä enemmän työpaikkojen luomiseksi ja talouskasvun turvaamiseksi. Suomalainen yhteiskunnan ja erityisesti kuntasektorin haasteisiin vastaaminen edellyttää vahvaa panostusta yritystoiminnan edellytyksiin.

Kuntien toiminta vaikuttaa vahvasti yrittäjyyden kehittymiseen kunnissa, maakunnissa ja koko maassa. Kuntavaalien alla on syytä kiinnittää huomiota kuntien tärkeimpiin menestymisen ehtoihin: elinkeinorakenteen monipuolisuuteen, elinkeinoelämän vireyteen sekä yksityiseen yrittäjyyteen.

Suomen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen on lähellä kuntasektoria. Paikalliseen elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen on yksi Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten tärkeimmistä tehtävistä. On yrittäjien ja kuntien yhteinen etu, että kuntatason yhteistyö sujuu hyvin.

Kädessäsi oleva Elinkeinopolitiikan mittaristo -raportti on käytännöllinen väline kunnan elinkeinopolitiikasta käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Kyselyssä Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet esittävät arvionsa kuntien elinkeinopolitiikasta.

Kysely toteutettiin nyt kolmannen kerran. Kohderyhmänä oli yhteensä 3500 yrittäjää, jotka toimivat Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten hallituksissa. Kyselyyn vastasi yli 1800 yrittäjää, joten vastausprosentti oli yli 50. Valtakunnallisesti otos on edustava, ja kuntakohtainen raportti voitiin toimittaa yli puolelle paikallisyhdistyksistä.

Tämänkertainen kysely osoitti selkeästi kuntien elinkeinopolitiikan tärkeimmät kehittämiskohteet. Kriittisimmät vastaukset koskevat kuntien hankintapolitiikkaa ja päätösten yritysvaikutusten arviointia. Kehittämistarvetta korostaa se, että yrittäjien mielestä nämä ovat yleisen elinkeinopolitiikan ohella yhteistyön tärkeimmät osa-alueet.

Toivomme mittariston toimivan hyvänä työkaluna, kun kunnissa rakennetaan yhteistä, yrittäjälähtöistä tulevaisuutta. Kuntien haasteet ovat erityisen ajankohtaisia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen sekä ensi syksyn kuntavaalien johdosta.

Toivotamme virikkeellistä ja rakentavaa keskustelua.

Helsingissä 9.4.2008

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Valtakunnallinen raportti

Valtakunta.pdf Elpo2008_kalvot.pdf

Lue tiedote:
Kuntien elinkeinopolitiikassa pientä edistymistä –
Alavudelle maan parhaat arviot, Vantaa isojen kaupunkien ykkönen

 

Alueelliset raportit
 
Etelä-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Etelä-Savon Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Kymen Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Länsipohjan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen tulos
 
Savon Yrittäjät
Alueellinen raportti
 
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Alueellinen raportti

Liitteet