Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Yrittajien Tulot Ja Verot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2006

Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2006 verotustietojen mukaan

 

TIIVISTELMÄ

Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat vuonna 2006 36.611 euroa noustuaan 4,5 % edellisestä vuodesta. Näistä tuloista ansiotuloksi luettiin 71 % ja pääomatuloksi 29 %. Tuloista jäi verotuksen jälkeen käteen yrittäjälle keskimäärin 27.240 euroa noustuaan 3,8 %.
Vajaalla kolmanneksella yrittäjistä tulot jäivät pienemmiksi kuin metalliteollisuuden minimipalkka.
Yrittäjien tuloistaan maksama, mukaan luettuna jo yrityksessä osingoista maksettu vero, keskimääräinen veroprosentti oli 29,0 %. Yrittäjien verotus oli säilynyt edellisvuotisella tasolla mutta oli vajaan 1 %-yksikön matalampi kuin vuonna 2004.
Palkansaajien veronalaiset tulot olivat 27.844 euroa vuonna 2006. Palkansaajien keskimääräinen veroprosentti oli 25,2 % ja käteen jäävä tulo 21.083 euroa. Tulot olivat siten noin 30 % matalammat kuin yrittäjillä. Yrittäjät tekivät kuitenkin 20 % pidempää työpäivää.
Vuosina 2005 ja 2006 tapahtunut yritysverouudistus teki pääsääntöisesti tulon ottamisen palkkana yrityksestä kannattavammaksi suhteessa ansiotulo-osinkoon. Maksuunpanoaineiston perusteella yrittäjien palkkatulon määrä onkin kasvanut huomattavasti ansiotulo-osingon määrän laskiessa.
Yrittäjien verotusta kevensi erityisesti yritysverokannan alentaminen sekä ansiotulojen verotuksen keventäminen yli normaalin inflaatiotarkistuksen vuosina 2005 ja 2006. Verotuksen muista uudistuksista ja tulojen rakenteessa tapahtuneista muutoksista johtuen yrittäjien henkilökohtaisessa verotuksessaan tuloistaan maksamat verot sen sijaan kiristyivät muutoin pääsääntöisesti vuodesta 2004 vuoteen 2005 ja 2006. Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli vajaat 35 %, kun vastaava prosentti palkansaajilla oli runsaat 28 % vuosina 2005 ja 2006.
Yritysverouudistus ja ansiotulojen verotuksen kevennys pudottivat keskimäärin yrittäjien kokonaisuudessaan maksamia veroja, mutta verotuksen maksuunpanotilaston mukaan on arviolta noin 20.000 sellaista omistajayrittäjää, joilla verotus kiristyi verouudistuksen yhteydessä, koska he ottavat ansiotulona verotettavaa osinkoa.
Lisäksi on vajaat 1.000 sellaista yrittäjää, joilla yritysverouudistukseen asetettu uusi 90.000 euron osinkotuloraja täyttyy. Näistä valtaosalla verotus kiristyi, koska rajan ylittävät pääomatulo-osingot verotetaan osittain kahteen kertaan.
  
Tämän raportin on laatinut ekonomisti Harri Hietala Suomen Yrittäjistä
 
Raportti pdf-muodossa
Kalvosarja