Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kansainväliset asiat

Edunvalvonta ja vaikuttaminen EU:ssa on tärkeää suomalaisten yritysten kannalta. Suomen Yrittäjät osallistuu sekä Suomessa tehtävään EU-lainsäädäntövalmisteluun että EU-vaikuttamiseen Brysselissä.

EU-edunvalvonta

Vaikuttaminen EU:n säädösvalmisteluun on ehdottoman tärkeää suomalaiselle elinkeinotoiminnalle. Suomen Yrittäjät osallistuu Suomessa tehtävään EU-valmisteluun sekä EU-vaikuttamiseen Brysselissä yhdessä eurooppalaisen yrittäjäjärjestön SMEunitedin kanssa.

Kotimaassa tehtävä EU-edunvalvonta toteutetaan Suomen hallituksen EU-valmistelujaosten kautta. EU-asioiden komitea on asettanut 37 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Ne kokoontuvat joko suppeassa virkamieskokoonpanossa tai laajassa sidosryhmäkokoonpanossa. Suomen Yrittäjien asiantuntijat osallistuvat jaostojen työskentelyyn.

Suomen Yrittäjillä on pysyvä edustus Euroopan unionin ytimessä Brysselissä, jossa EU-edunvalvonta on järjestetty yhteistyössä EK:n sekä suomalaisten liikennejärjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjien edunvalvonta kohdistuu unionin keskeisiin aloite- ja päätöksentekoelimiin: EU-komissioon, neuvostoon ja EU-parlamenttiin. Suomen Yrittäjien EU-edunvalvonnan tärkeä tukipilari on eurooppalainen pk-yrittäjäjärjestö SMEunited, joka seuraa ja vaikuttaa EU-lainsäädäntöön eurooppalaisten pk-yritysten näkökulmasta. Se edustaa 70 pk-yritysjärjestöä 30 maassa, joissa on 24 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä. SY osallistuu aktiivisesti järjestön työryhmiin ja valiokuntiin, joissa yhteiset edunvalvontalinjaukset päätetään.

Suomen Yrittäjillä on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, jossa kokoontuvat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien edustajat. Komitean keskeinen tehtävä on antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöaloitteista Euroopan parlamentille, Euroopan Unionin neuvostolle ja Euroopan komissiolle.

Lue lisää EU-asioista kokoamastamme EU-tietopaketista >>

Kansainvälistymisen edunvalvonta

Tavoitteemme on edistää suomalaisten pk-yritysten mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun. Tässä työssä Suomen Yrittäjät on mukana usealla eri taholla tavoitteenaan saada mahdollisimman hyvät mahdollisuudet suomalaisille pk-yrityksille sekä lisätä omaa vientiä ja kansainvälistymistä.

Suomen Yrittäjien edustajat toimivat kansainvälistymisen edistämiseksi Team Finland -toimielimissä kuten Team Finland -johtoryhmässä, Tullin asiakasneuvottelukunnassa, Arktisessa neuvottelukunnassa, Pohjola-Nordenin kaupan este -työryhmässä, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyöryhmissä ja Finnveran toimielimissä. Pienyrityksille tärkeät kansainvälistymismäärärahat kuten messutuet käydään läpi Business Finlandin kanssa.

Haluamme auttaa pk-yrityksiä pääsemään mukaan kansainvälisiin arvoketjuihin ja verkostoihin. Teemme tiedotusyhteistyötä ja osallistumme palveluiden kehittämiseen. 

Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat muun muassa Brexit ja USA:n kauppapoliittiset toimet. Kaupan esteiden torjunnassa teemme yhteistyötä muun muassa ulkoministeriön ja Pohjola-Nordenin sekä Pohjoismaisen ministerineuvoston kanssa. Tiedotamme EU:n solmimien uusien kauppasopimusten tarjoamista mahdollisuuksista.

Suomen Yrittäjien kansainvälistymisvaliokunta

Suomen Yrittäjissä kansainvälistymisvaliokunta valmistelee kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä. Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista jäsentä. 

 

Päivitetty 3/2020