Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Etsi

Sosiaaliturva

Suomen Yrittäjät haluaa korjata Yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvät epäkohdat

Yrittäjällä on oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin (esimerkiksi sairaspäivärahat, työttömyysturvaetuudet, vanhempainpäivärahat jne.) kuin palkansaajallakin. Sosiaaliturva-asemassa on kuitenkin edelleen eroja. Eräät niistä ovat sellaisia, joita ei voida poistaa yrittäjyyden luonteen vuoksi. Moniin epäkohtiin voi kuitenkin puuttua.

Keskeisimpiä muutostarpeita:

Eläkevakuutus: Yrittäjä rahoittaa lakisääteisen, pakollisen sosiaaliturvansa pääsääntöisesti itse. Alimmilla YEL-vakuutustasoilla yrittäjä ei kuitenkaan saavuta ansiosidonnaista sosiaaliturvaa vaan etuudet jäävät perusturvaetuuksien tasolle. Neljänneksellä yrittäjistä YEL-vakuutuksen vuosityötulo on alle 10 500 euroa. Alle 10 500 euron työtulolla sairausvakuutuksen päiväraha ei nouse vähimmäispäivärahaa suuremmaksi. Alle 12 500 euron työtulolla ei puolestaan saa päivärahaa työttömyysturvassa. Alimmalla työtulotasolla yrittäjän tulee työskennellä lähes vuosikymmeniä, jotta työeläke ylittää takuueläkkeen, 18 000 euron työtulollakin lähes 20 vuotta. Siksi Suomen Yrittäjät ehdottaa, että yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenen tulee saada maksamilleen vakuutusmaksuille vastinetta. Yrittäjän pakollisen sosiaalivakuuttamisen alaraja eli pakollisen eläkevakuutuksen alaraja tulee korottaa tasolle, jolla yrittäjä ei maksa vakuutusmaksuja turhaan.

Työttömyysturva: Yrittäjäksi ryhtyminen aiheuttaa edelleen yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuville perheenjäsenille ongelmia saada sosiaalietuuksia. Osin kyse on siitä, että hallinnossa ei aina ymmärretä yritystoimintaa. Osin siitä, että perheenjäsenen asema sosiaalivakuutuksessa voi muuttua palkansaajasta yrittäjäksi hänen itsensä sitä oivaltamatta.

Työttömyysturvalakiin tuli vuosien 2013 ja 2014 alusta merkittäviä uudistuksia, jotka helpottavat sekä YEL-yrittäjän että työttömyysturvassa yrittäjäksi katsottavan yrittäjän perheenjäsenen pääsyä työttömyysetuudelle. Edelleen helpotusta kaipaisivat samassa taloudessa yrittäjän kanssa asuvat perheenjäsenet, jotka työllistyvät yrityksessä. He ovat kaikessa muussa lainsäädännössä työntekijöitä ja usein kuuluvat ammattiliittoon sekä vakuuttavat itsensä palkansaajien työttömyyskassassa. Kun heidän työskentelynsä päättyy, he eivät kuitenkaan pääse työttömyysetuudelle yrittäjästatuksen vuoksi. Siksi Suomen Yrittäjät vaatii, että yrittäjän käsite pitää yhdenmukaistaa myös työttömyysturvassa vastaamaan yrittäjän eläkelain määritelmää. Vaihtoehtoisesti vähintään perheenjäsenet, jotka eivät omista yrityksestä mitään, pitää poistaa työttömyysturvassa yrittäjämääritelmän alta.

Yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistäminen helpommaksi: Vain 54 prosenttia yrittäjistä on pystynyt pitämään lapsensa syntymän yhteydessä perhevapaata. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien syksyllä 2016 tekemästä kyselystä. Siksi Suomen Yrittäjät vaatii nykyistä joustavampaa mahdollisuutta yhdistää yrittäjyys ja lapsen hoitaminen vanhempainpäivärahalla. Äitiysrahan ja vanhempainrahan osalta sairausvakuutuslakia tulee uudistaa siten, että yrittäjä pysty jakamaan ja jaksottamaan etuudet nykyistä joustavammin ja pidemmälle ajanjaksolle.

 

Tietoa yrittäjän sosiaaliturvaan tehdyistä parannuksista »