Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sosiaaliturva

Suomen Yrittäjät haluaa korjata Yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvät epäkohdat

Yrittäjällä on oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin (esimerkiksi sairaspäivärahat, työttömyysturvaetuudet, vanhempainpäivärahat jne.) kuin palkansaajallakin. Sosiaaliturva-asemassa on kuitenkin edelleen eroja. Eräät niistä ovat sellaisia, joita ei voida poistaa yrittäjyyden luonteen vuoksi. Moniin epäkohtiin voi kuitenkin puuttua.

Keskeisimpiä muutostarpeita:

Eläkevakuutus: Yrittäjä rahoittaa lakisääteisen, pakollisen sosiaaliturvansa pääsääntöisesti itse. Alimmilla YEL-vakuutustasoilla (alle 12 816/2019) yrittäjä ei kuitenkaan käytännössä saavuta ansiosidonnaista sosiaaliturvaa vaan etuudet jäävät perusturvaetuuksien tasolle. Vakuutusmaksut menevät muiden yrittäjien ja palkansaajien etuuksien rahoittamiseen. Siksi Suomen Yrittäjät ehdottaa, että yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenen tulee saada maksamilleen vakuutusmaksuille vastinetta. Yrittäjän pakollisen sosiaalivakuuttamisen alaraja eli pakollisen eläkevakuutuksen alaraja tulee korottaa tasolle, jolla yrittäjä ei maksa vakuutusmaksuja turhaan.

Yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistäminen helpommaksi: Vain 54 prosenttia yrittäjistä on pystynyt pitämään lapsensa syntymän yhteydessä perhevapaata. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien syksyllä 2016 tekemästä kyselystä. Siksi Suomen Yrittäjät vaatii nykyistä joustavampaa mahdollisuutta yhdistää yrittäjyys ja lapsen hoitaminen vanhempainpäivärahalla. Äitiysrahan ja vanhempainrahan osalta sairausvakuutuslakia tulee uudistaa siten, että yrittäjä pysty jakamaan ja jaksottamaan etuudet nykyistä joustavammin ja pidemmälle ajanjaksolle.

 

Tietoa yrittäjän sosiaaliturvaan tehdyistä parannuksista »