Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjien kannanotot

 Suomen Yrittäjien liittokokouksen kannanotot

Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotot

• Suomen Yrittäjien työvaliokunnan kannanotot

Muut kannanotot


Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen keskeinen työllisyystoimi

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunnan kannanotto 28.8.2018

» Lue kannanotto


Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva laitettava budjettiriihessä kuntoon

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunnan kannanotto 28.8.2018

» Lue kannanotto


Suomi tarvitsee välttämättä työllisyysreformeja

Suomen Yrittäjien liittokokouksen kannanotto 20.10.2017

Suomen pahin ongelma on alhainen työllisyysaste, joka pitäisi saada nostetuksi 80 prosenttiin. Edes hallituksen tavoittelemaan 72 prosentin työllisyysasteeseen on kuitenkin mahdotonta päästä ilman rakenteiden uudistamista.

» Lue kannanotto


Yrittäjyys kantaa Suomea

Suomen Yrittäjien liittokokouksen kannanotto 20.10.2017

Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään tilanteessa, jossa talous on lähtenyt viimein kasvuun lähes kymmenen vuotta kestäneen vaikean ajan jälkeen. Talouskriisin vuoksi Suomen julkinen talous on pahasti velkaantunut ja työttömyys korkea.

» Lue kannanotto


Työehtosopimuksiin tarvitaan palkkamalttia ja joustavuutta

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunnan kannanotto 3.10.2017

Monet työntekijä- ja työnantajaliitot neuvottelevat paraikaa työehtosopimuksista. On välttämätöntä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta, että työehtosopimuksissa edistetään merkittävällä tavalla paikallista sopimista ja yleiskorotukset ovat mahdollisimman pieniä.

» Lue kannanotto


Yrittäjien viesti budjettineuvotteluihin: Rakenteellisia uudistuksia pitää edistää nyt

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunnan kannanotto 29.8.2017

Valtiovarainministeriö (VM) esittää 2018 talousarvioesityksessään, että valtio ottaa uutta velkaa 3,4 miljardia euroa. Velanottotarve pienisi tästä vuodesta. Myönteinen kehitys on suurelta osin suhdannetilanteen seuraus. Valtion verokertymät ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Tässä suhdanteessa valtiontalouden tasapainottamistavoitteen tulisi olla kunnianhimoisempi ja pohjautua myös rakenneuudistuksiin, jotka erityisesti vahvistavat työllisyysastetta. Ehdotettu budjetti ei katkaise velkaantumista eikä nosta kansantalouden tuotantopotentiaalia.

» Lue kannanotto


Näillä lääkkeillä työllisyys saadaan ylös

9 neuvoa hallituksen puoliväliriiheen

Hallituksen työllisyystavoite on karkaamassa. 72 prosentin työllisyystaso ei todennäköisesti ole enää saavutettavissa tällä hallituskaudella.

Paljon on kuitenkin tehtävissä, sillä muuttamalla työmarkkinoita rohkeasti työllisyysastetta on mahdollista nostaa tuntuvasti. Yrittäjät keräsivät 9 neuvoa puoliväliriiheä varten. Nämä asiat auttaisivat pk-yrityksiä kasvamaan ja työllistämään enemmän.

  1. Julkisen talouden sopeuttamista tulee jatkaa
  2. Yritysrahoitusta on syytä monipuolistaa
  3. Liikenneverkkoa kehitettävä
  4. Yritysten riskinottohalua ja –kykyä lisättävä veromuutoksin
  5. Paikallisessa sopimisessa pitää päästä eteenpäin
  6. Yrittäjän sairausajan toimeentulon turvaaminen
  7. Omistajanvaihdoksia edistettävä ja synnytettävä yritysmarkkinoita
  8. Kasvuyrittäjyyttä ja pk-yritysten kansainvälistymistä tuettava
  9. Sääntelyn järkeistämisen kunnianhimoa on lisättävä

» Lue kannanotto


Maakuntien ja kuntien hyödynnettävä yrittäjyyden elinvoima

Suomen Yrittäjien hallitus on tyytyväinen siihen, että hallitus vie sote- ja maakuntauudistusta määrätietoisesti eteenpäin. Uudistus merkitsee sote-palveluiden ja muiden maakuntien vastuulle tulevien palveluiden tehostamista. Yrittäjien mielestä uudistuksen tavoitteet ovat oikeita. Vain järjestelmää tehostamalla saadaan rahat riittämään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen.

» Lue kannanotto


Vahvempi Suomi -ohjelma

Tämä asiakirja on neljän elinkeinoelämän järjestön ohjelmallinen evästys hallituksen puoliväliriiheen ja vaalikauden loppuvuosille. Pyydämme, että hallitus toteuttaa määrätietoisesti uudistuksia, jotta Suomi saa taloutensa viimein kuntoon ja selviää kasvavan epävarmuuden maailmassa.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 17.1.2017

Valinnanvapaus avain sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillita kustannuksia. Palveluiden tulee muodostaa asiakkaan näkökulmasta toimiva kokonaisuus, jossa on käytössä tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat.

» Lue kannanotto


Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 17.1.2017

Suomen Yrittäjien hallitus VATT:n ja Etlan esityksistä:
Suomen otettava mallia Ruotsin ja Viron veromalleista kasvun lisäämiseksi

Suomen Yrittäjien hallitus katsoo, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan julkaisemissa verosuosituksissa on ongelmia yritysten kasvun ja yrittäjyyden näkökulmasta. VATT ja Etla esittelivät 11.1.2017 selvityksensä yritys- ja pääomatuloverotusjärjestelmän uudistustarpeista sekä vaihtoehtoja investointien, tuottavuuden ja talouskasvun edistämiseen. VATT ja Etla tutkivat myös, olisiko Ruotsissa käytössä olevasta varauksesta tai Viron yritysveromallista vetoapua yritysten investointeihin.  Selvityksessä ei ole yrittäjien mielestä kiinnitetty riittävästi huomiota pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun ja yrittäjyyden kannusteisiin.

» Lue kannanotto