Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tietopolitiikka ja digitalisaatio tarvitsevat oman vastuuministerin

Ohjelmistoyrittäjien, Palvelualojen työnantajat PALTA:n, Suomen Yrittäjien ja Teknologiateollisuuden kannanotto 3.9.2018.

Tiedon hyödyntämiseen perustuvat toimintamallit ja digitaalisten ratkaisujen edistäminen ovat tällä hetkellä valtioneuvostossa usean eri ministeriön ja ministerin vastuulla. Istuvan hallituksen tavoitteeksi otettu yhtenäinen valtioneuvosto ei ole onnistunut tarttumaan näihin keskeisiin politiikka-alueisiin riittävän hallitulla otteella. Merkittävä haaste on se, että julkisen hallinnon ja yksityisten tahojen digitalisaatiota valmistellaan eri ministeriöissä ilman strategista kokonaisjohtajuutta.

Digitalisaatio, tekoäly ja käynnissä oleva tietopolitiikan suunnittelu ovat lähitulevaisuuden suuria muutostekijöitä, joiden ripeä ja täysimääräinen valjastaminen on Suomelle merkittävä kasvun ja uudistumisen mahdollisuus. Näistä ilmiöistä hyötyminen edellyttää selkeämpää johtajuutta ja kokonaisnäkemystä sekä määritellympiä vastuu- ja toimivaltasuhteita valtionhallinnossa.

Kuluvalla hallituskaudella on otettu edistysaskeleita julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisoinnissa ja poikkihallinnollisen yhdessä tekemisen harjoittelussa. Mainittavimpana asiana on rakennettu kansallinen palveluarkkitehtuuri, jonka avulla tiedon siirto julkisten organisaatioiden ja palvelujen välillä on tulevaisuudessa helpompaa. Myös digitalisaatiota hidastavaa sääntelyä on purettu. Maamme osaamispääoma, infrastruktuuri ja vakaus huomioiden meillä on erinomaiset edellytykset vieläkin tuloksekkaamman digipolitiikan tekemiseen.

Tulevaisuudessa korostuu erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin kyky tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoaineistoja. Tätä ei voida riittävästi turvata eikä edistää nykyisellä hallintomallilla. Digitalisoituva Suomi tarvitsee määrätietoisempaa poliittista johtajuutta ja hallitumpaa suuntaa, sekä elimellisempää julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuutta.

Koska digitalisaatio on horisontaalinen, kaikkia politiikan sektoreita ja hallinnonaloja koskeva ilmiö, esitämme:

  • Tietopolitiikan johtaminen ja useaan eri sektoriin vaikuttavien digitalisaatiohankkeiden koordinointi keskitetään seuraavassa hallituksessa yhdelle vastuuministerille
  • Vastuuministeri sijoitetaan esikuntineen valtioneuvoston kansliaan ja samalla luodaan ministerin johdettavaksi hallinnonrajat ylittävä, digitalisaatiosta eri ministeriöissä vastaavien virkahenkilöiden yhteistoimintamalli   
  • Uusi Digi- ja väestötietovirasto asetetaan vastuuministerin ohjauksen alaisuuteen
  • Tärkeimmille julkisille digitalisaatiohankkeille luodaan läpinäkyvä ja reaaliaikainen seurantajärjestelmä

Järjestämällä tietopolitiikan ja digitalisaation toimivaltuudet ajan tasalle valtionhallinnossa luomme Suomelle ja suomalaisille yrityksille nykyistä paremmat edellytykset ottaa tehokkaasti ja vastuullisesti käyttöön älykkäitä ratkaisuja sekä niiden avaamia uusia liiketoimintamalleja ja kehittyneempiä julkisia palveluja.