Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjät haluavat turvaa ja reformeja

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunnan kannanotto 22.5.2018

Suomen Yrittäjät esitti toissa viikolla jäsenilleen, että nämä maksaisivat työsuhde-etuna henkilökunnalleen työttömyyskassan jäsenmaksun riippumattomaan Yleiseen työttömyyskassa YTK:hon. Etu olisi tarjolla syrjimättä kaikille työntekijöille riippumatta heidän järjestäytymisestään.

Ehdotus on herättänyt odotetulla tavalla keskustelua. Se oli tarkoitus. Tarvitsemme uudistuksia ja niistä keskustelua, jotta kasvu jatkuu, työllisyys vahvistuu, työmarkkinat uudistuvat ja julkinen talous saadaan kuntoon. Ei pidä kuvitella, että Suomen talousongelmat on ratkaistu. Paljon on vielä tekemättä.

Suomen Yrittäjien työvaliokunta haluaa korostaa keskustelun pohjalta muutamia asioita:

 • Aloite on suositus työnantajayrittäjille. Muutosturva on tärkeä hyvän työyhteisön ainespuu. Tällä hetkellä lähes viidennes työntekijöistä on ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella, vaikka kaikki rahoittavat järjestelmää. Tämä ei ole terve tilanne. On vastuullista huolehtia henkilökunnan muutosturvasta, koska yksikään yritys ei ole turvassa muuttuvien markkinoiden paineelta.
   
 • Yrittäjiltä tullut, lähes pelkästään myönteinen palaute osoittaa, että aloitteelle on tilaus. On erinomaista, että moni on käynnistänyt sen pohjalta valmistelun omassa yrityksessään.
   
 • Keskustelu on osoittanut, että monet ammattiliitot koplaavat harhaanjohtavalla tavalla kassan ja liiton jäsenyydet, vaikka kyseessä on eri asiat. Kassoja valvovan Finanssivalvonnan pitäisi pontevammin edellyttää, että kassojen jäsenmaksut kerrotaan selkeästi eikä liittojen jäsenyyttä myydä väärin perustein työttömyysturvalla, jota liitto ei anna, saati rahoita. Liittojen pitää myös itse selkeyttää viestintäänsä, jotta ketään ei johdeta harhaan.
   
 • Aloite ei ole suunnattu ay-liikettä tai järjestäytymistä vastaan. Ne kuuluvat vapaaseen yhteiskuntaan, jota Yrittäjät puolustaa. Aloite haluaa kitkeä harhauttavaa markkinointia, joka on osaltaan johtanut siihen, että Suomessa työmarkkinajärjestöillä on liikaa valtaa.
   
 • Aloite pyrkii vauhdittamaan työmarkkinareformeja. Suomen Yrittäjät teki suosituksen, kun työmarkkinajärjestöt olivat torjuneet työaikalain uudistamisen siten, että työajoista olisi ollut samanlainen sopimisen vapaus kaikissa yrityksissä. Tulevan hallituksen pitää luoda sääntely, joka turvaa lakiperusteisesti sopimisen vapauden kaikissa yrityksissä ja kaikille työntekijöille järjestäytymisestä riippumatta. Pk-yrityksissä on tutkitusti vahvin luottamus, ja siksi hyvät sopimisen edellytykset.
   
 • Aloite ei ole työehtosopimuksia vastaan eikä SY halua niitä tekemään. Työehtosopimuksia tarvitaan ja niiden tekeminen on työnantaja- ja työntekijäliittojen tehtävä. Niiden rinnalla pitää olla kuitenkin toisin sopimisen oikeus, jos sitä työpaikalla halutaan, koska monella alalla työehtosopimus ei anna riittäviä mahdollisuuksia palvella asiakkaita ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä työpaikkojen turvaamiseksi. On tärkeä muistaa, että noin 20000 yritystä toimii tes-järjestelmän ulkopuolella. Siksi paikallisen sopimisen kehittäminen ei voi tapahtua vain tes-järjestelmän kautta.
   
 • On sanottu, että SY pelaa aloitteella itsensä paitsioon työelämän uudistamisessa. Suomen Yrittäjät edustaa 115000 yritystä, joista yli 50000 on työnantajia ja jotka työllistävät yrittäjät mukaan lukien 660000. On selvää, että Suomen Yrittäjien pitää olla mukana kaikessa työ- ja yrityselämään liittyvän sääntelyn valmistelussa, kuten muidenkin järjestöjen. Kaikkia järjestöjä pitää kuulla ja jokainen osallistuu valmisteluun jäsenkuntansa mandaatilla. Vaaleilla valittujen päättäjien tehtävä on syytä ottaa itselleen se valta, joka heille kuuluu, varmistaa valmistelun läpinäkyvyys ja se, että kaikki tulevat kuulluiksi. Jokaisen järjestön pitää myös itse ymmärtää mandaattinsa.