Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjien valinnanvapausmalli

Suomen Yrittäjien mielestä valinnanvapausmallin tulee olla kaksivaiheinen.

Ensin valitaan peruspalvelujen tuottaja

Ensimmäisellä valinnanvapauden kehällä asiakas valitsee peruspalveluidensa tuottajan. Tämän valinnan asiakas tekee jo ennen kuin hänellä on palvelujen tarvetta. Palveluntuottaja saa listautumisen myötä perusrahoituksen, jolla hänen tulee tuottaa nuo palvelut asiakkaalle.

Peruspalvelupaketin pitää sisältää vain käytetyimmät palvelut, jotta

  • asiakkaan valinnanvapaus on mahdollisimman laaja
  • myös pienemmän asukasmäärän alueille syntyy useita erilaisia peruspalvelujen tuottajia
  • kotimaiset pk-yritykset voivat toimia peruspalvelujen tuottajina

Nämä palvelut on kuvattu vihreässä ympyrässä.

Muissa peruspalvelussa palveluseteli ja uusi valinta

Kun asiakkaalle syntyy tarve peruspalveluihin kuulumattomiin mutta valinnanvapauden piiriin kuuluviin lisäpalveluihin, hakee peruspalvelujen tuottaja asiakkaalle tarvittaviin palveluihin oikeuttavan palvelusetelin. Asiakas saa valita uudelleen juuri tuon palvelun tuottajan.

Palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa

  • yksinkertaisten ja paljon käytettyjen palvelujen kohdalla palveluseteliprosessin automatisoinnin
  • järjestäjän viranhaltijapäätöksenä tekemän palvelutarvearvioinnin tarvittaessa
  • pk-yrittäjyyden ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sote-toimialalla
  • palvelujen tuotteistamisen palveluketjuiksi ja yhtenäisen kustannuslaskennan
  • avoimen vertailun, seurannan ja kehittämisen sähköisen järjestelmän tuottaman tiedon myötä

Esimerkkejä näistä palveluista on kuvattu sinisellä kehällä.

Valinnanvapaus kansalaiselle

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa?

Valinnanvapaus antaa sinulle oikeuden valita perustason sosiaali- ja terveyspalvelujesi tuottajan. Peruspalveluissa valinta tapahtuu niin, että listaudut eli rekisteröidyt valitsemasi sote-palveluntuottajan asiakkaaksi.

Käytetyimmät peruspalvelut saat palveluntuottajalta, jonka asiakkaaksi olet listautunut. Jos sinulle syntyy tarve peruspalveluihin kuulumattomiin, mutta valinnanvapauden piiriin kuuluviin lisäpalveluihin, pääset tekemään valinnan uudelleen. Valinnanvapauden toinen kehä toimii esimerkiksi palvelusetelin avulla. Toisen kehän palveluihin kuuluisivat esimerkiksi fysioterapia, asumispalvelut ja kaikki kotiin vietävät palvelut.
 

Mistä voin valita?

Julkisten eli verorahoistamme maksettujen sote-palvelujen järjestäjä, tuleva maakunta ja valvontaviranomaiset varmistavat, että palveluntuottajat täyttävät laatuvaatimukset. Saat valita sote-palvelujesi tuottajan näiden hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Kaikki laatuvaatimukset täyttävät tuottajat hyväksytään omistuspohjasta riippumatta. Valittavien joukossa on niin yksityisiä lääkärikeskuksia, maakunnan omistamien yhtiöiden terveysasemia kuin vaikkapa järjestöjen omistamia sote-keskuksia. Me Yrittäjät pyrimme vaikuttamaan siihen, että tässä joukossa on myös kotimaisia pk-yrityksiä. Hallitus on luvannut turvata uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluita.
 

Miten osaan valita?

Valinnan tueksi tarvitaan tietoa. Maakunnan velvollisuus on varmistaa, että sinulla on käytettävissäsi riittävästi tietoa. Todennäköisesti tieto kootaan internetiin.

Voit luonnollisesti pyytää valinnan tekemiseen myös apua läheisiltäsi. Valinnanvapaus ei tarkoita, että valinta pitää tehdä itse. Jos et halua tehdä valintaa itse, maakunta osoittaa sinulle sote-palvelujesi tuottajan.
 

Mitä, jos olen tyytymätön valintaani?

Valinnanvapauteen kuuluu myös oikeus vaihtaa palvelujen tuottajaa määräajoin, esimerkiksi kuuden kuukauden välein. Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, voit seuraavalla kerralla listautua eri palveluntuottajan asiakkaaksi.
 

Miten asiakasmaksut määräytyvät — mitä minä maksan?

Maksamasi asiakasmaksu on sama riippumatta siitä, valitsetko palveluntuottajaksi yksityisen yrityksen, yrittäjän, järjestön tai maakunnan omistaman yhtiön. Asiakas maksaa samasta palvelusta saman hinnan. Myös sote-järjestäjän eli maakunnan verorahoista maksama korvaus on kaikille tuottajille yhtä suuri.

» Katso Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen

» Tutustu VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa — mitä, miten ja miksi?