Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjien YEL-ehdotukset parantaisivat työeläkejärjestelmän rahoitusta 

Suomen Yrittäjät vaatii, että yrittäjien eläkejärjestelmää tulee joustavoittaa ja uudistaa niin, että siinä mukana olevien turva on kohtuullisella tasolla. 

YEL-järjestelmässä ei vakuuteta yritystoiminnan todellisia tuloja, vaan yrittäjän työpanosta. Yrittäjän todellisten ansiotulojen määrittäminen eri yhtiömuodoissa olisi vaikeaa. Lisäksi tieto yritystoiminnan tuloista on aina jälkijättöistä. Järjestelmä ei siis joustaisi, jos yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia. Todellisia tuloja vakuutettaessa yrittäjän vapaus valita sosiaaliturvansa taso jäisi olemattomaksi ja yrittäjyyden aloittaminen vaikeutuisi.   

Siksi on tärkeä vakuuttaa nimenomaan työpanosta. Lain mukaan tällä tarkoitetaan sellaista palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos työtä tekemään palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä. Vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, kun yritystoimintaa harjoitetaan vähintään neljä kuukautta ja yrittäjän työpanoksen arvo ylittää vuosittain vahvistetun työtulon (7 656,26 euroa vuonna 2018).  

YEL-työtulon taso vaikuttaa eläkkeiden lisäksi laajalti kaikkeen yrittäjän lakisääteisen toimeentuloturvan tasoon sekä siitä maksettaviin vakuutusmaksuihin. YEL-maksu vastaa keskimääräistä TyEL-maksua. 

Vakuuttamisen alarajaa kannattaisi nostaa 

Yrittäjän pakollisen eläkevakuuttamisen alaraja tulisi nostaa tasolle, jolla yrittäjä alkaa saada vakuutusmaksuilleen vastinetta eli ansiosidonnaista etuutta. Nostamalla alaraja noin 12500 euroon vuodessa varmistettaisiin, että pakollisen järjestelmän piirissä olevalla yrittäjällä olisi oikeus kaikkeen työuran aikaiseen ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan. Nyt etuudet jäävät usein perusturvan tasolle.  

Alarajan nostaminen ei johtaisi maksutulon vähentymiseen. Hieman yksinkertaistaen voi sanoa, että erityisesti kokoaikaisen yrittäjän työpanos on sellainen, että vakuuttamisvelvollisuus täyttyisi jatkossakin. Eläketurvakeskuksen arvion mukaan alarajan noston vaikutus olisi YEL-järjestelmälle kustannusneutraali, jos kaksi kolmasosaa nykyisin itsensä alle 13 000 euron työtulotasolla vakuuttaneista nostaisivat työtulonsa uudelle alarajalle. SY:n arvion mukaan yli 80 prosenttia niistä yrittäjistä, joiden YEL-työtulo on nyt alle 12500 euroa, olisi vakuuttamisvelvollisia myös jatkossa. Valtaosa niistäkin yrittäjistä, joiden vakuutusmaksut muutoksen johdosta nousisivat, kannattavat ehdotusta. 

Suomen Yrittäjien esittämä muutos siis parantaisi työeläkejärjestelmän rahoitusta. Toisaalta on hyvä muistaa, että työeläkejärjestelmän tulovirran paraneminen merkitsee myös verotulojen vähentymistä, sillä eläkemaksu on kokonaisuudessaan verotuksessa vähennyskelpoinen. YEL-järjestelmä ja siihen tehtävät muutokset eivät siten ole niin yksioikoisia kuin joskus annetaan ymmärtää.  


Janne Makkula 
työmarkkinajohtaja 
Suomen Yrittäjät 


Harri Hellstén 
työmarkkina-asioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät 

 

Kirjoituksen lyhennelmä julkaistiin ensiksi Helsingin Sanomissa 21.8.2018 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät