Sök

Emergency banner

Yrittäjyys

Kaskö Företagares Årets Företagare 2016: Retex Ab/Oy

Kaskö företagarföreningen belönade i sitt höstmöte på fredag 18.11.2016 Retex Ab/Oy som Årets Företagare 2016 i Kaskö.

Kaskö företagarföreningen belönade i sitt höstmöte på fredag 18.11.2016 Retex Ab/Oy som Årets Företagare 2016 i Kaskö.

Utmärkelsen gavs för det framgåmsrika företagandet. Företaget har aktiv verksamhet i Kaskö samt den växer och utvecklas hela tiden. Företaget påverkar ortens näringsstruktur så att den blir mångsidigare, men sprider sin verksamhet också tydligt utanför Kaskö. Företaget bjuder tjänster som har att göra med var och ens vardagligt liv det vill säga avfallshantering.

Retex som grundades år 2007 har nu 10 arbetare. Företaget erbjuder mångsidiga renhållningstjänster på Syd-Österbotten (Kaskö, Kristinestad, Närpes, Storå, Bötom). Dessutom erbjuds maskinuthyrning, maskin- och fjärrtransporter och lagercontainers.

Företagarföreningen delade i höstmötet också ut stipendier för Unga Företagare, som Kaskö lokalföreningen delar ut varannat år för företagaren under 40 år för skolning. I år delades stipendium mellan två bröder. Jan Sundberg och Robert Sundberg har redan under en längre tid varit med i familjeföretagets verksamhet och de fortsätter dess verksamhet som en ny generation, båda med sin egen insats. Kas-Service erbjuder mångsig samt lokalt betydelsefull och nödvändig service: renovering, tapetsering, målning, underhåll av fastigheter, städning, snöarbeten samt inkvartering – också hotelltjänster via ett annat företag.