Sök

Emergency banner

Stipendieansökning för högskolenivå 2017

Kaskö Företagare beviljar 400 euros stipendium för högskolestuderandes slutarbete som blir färdigt senast under våren 2018.

En kasköbo eller en person som har bott i Kaskö eller en studerande vars slutarbete handlar om kasköföretag eller företagsfältet i Kaskö kan ansöka. Slutarbeten inom alla sektorer kan komma med. Som urvalskriterier beaktar man arbetets betydelse och aktualitet i Kaskö samt kopplingar till företagsverksamhet och företagandet. Stipendiet betalas då slutarbetet är färdigt. Stipendiefonden bildades av donationerna som Kaskö Företagare fick för sin 30-årsjubileum.

Stipendiet söks med fritt formulerad ansökan där man beskriver slutarbetets innehåll och mening samt framställer sina egna motiveringar för att få stipendiet. Ytterligare ska tiden när arbetet blir färdigt, uppgifter om slutarbetets instruktör och en kort beskrivning av sig själv vara med. Ansökan skickas före 30.9.2017 till Kaskö Företagare, c/o Heli Österman, Alexandersgatan 20, 64260 Kaskö. Mera information via e-mail . Mottagare av stipendiet offentliggörs under Kaskö strömmingsmarknad på lördag 7.10.2017.