Sök

Kaskö näringsstrategi skapas

Målsättningar och behov som företag inom servicesektorn har ska lyftas fram i workshop i början av augusti

Kaskös nya näringsombud Johanna Peltoniemi bygger ny näringsstrategi för staden i samarbete med företagen. Tyngdpunkter och utvecklingsområden på olika branscher har man tänkt igenom under sommarens lopp. Nu får Kaskö-företagare inom tjänsteproduktion inbjudan - hoppas att ett vitt sortiment deltar. Välkomna till Kaskö hamnhuset på tisdag 8.8. kl. 19!