Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kandidaternas kväll

Kandidaternas kväll

Datum

16.3.2021 | 17:00

Plats

Zoom

Det svenskspråkiga nätverket inom Företagarna i Finland ordnar ett nätevenemang för alla svenskspråkiga kandidater tisdagen 16.3. kl. 17.00.

PROGRAM

17.00 Öppning
Maria Norrlin-Asplund, ordförande för styrgruppen för det svenskspråkiga nätverket

17.20 Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram "Ingen kommun utan företag
Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare

17.50 Lokal lördag
Heiju Simola, Företagarna i Finland

17.55 Avslutande
Maria Norrlin-Asplund, ordförande för styrgruppen för det svenskspråkiga nätverket

Anmäl dig här