Hem > Foretagarens Abc

Sök

Företagens ABC

Avtalsjuridik för företagaren

Som grundregel kan anses, oberoende av hur ett avtal har uppgjorts, att företagaren alltid skall se till att han senare kan bevisa att ett avtal har uppkommit och vilket dess innehåll är.

Företagets samhällsansvar eller ansvarsfullt företagande

Vad är företagets samhällsansvar?

Dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)  träder i kraft 25.5.2018.  Efter det bör behandlingen av personuppgifter följa dataskyddsdirektivet. Företagarna i Finland vill hjälpa sina medlemmar med att uppfylla kraven och har därmed gjort färdiga dokument angående förordningen.  Med att logga in på vår hemsida hittar du t.ex. avtal om överföring av registerinformation och personuppgiftsbiträdesavtal.

Miljöinformation

Läs mer om miljöärenden och avfallshantering.