Hem > Foretagarens Abc

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Grundinfo om företagande

Näringsfrihet

Utgångspunkten i Finland är att vem som helst som rår över sig själv och sin egendom har rätt att utöva näringsverksamhet utan myndigheternas tillstånd.

Registreringsanmälningar

Bekanta dig med vad som krävs av registreringsanmälningar för nya företagare.

Hur hittar du på ett bra namn för ditt företag?

En av de svåraste delarna i planläggnings- och grundningsfaserna är att hitta på ett fungerande namn för företaget. Ett bra namn är ett trumfkort i försäljnings- och marknadsföringssyften.