Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna

Företagarna i Finland arbetar aktivt för att påverka beslutsfattandet i näringslivspolitiska frågor. Detta förbättrar verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag. Vår röst hörs och vi uppnår resultat som Finlands största företagarorganisation.

Företagarna i Finland (FiF) ger också medlemsservice på svenska. Av organisationens drygt 116 000 medlemsföretag är 3000 svenskregistrerade i medlemsregistret.

 

Medlemsförmåner

Genom att använda medlemsförmånerna kan du spara mycket i bl.a. försäkrings- bränsle-, brännolje samt inkvarterings- och resekostnader.

Företagarinfo 
(för medlemmar)

Informationsbladet FöretagarInfo utkommer sex gånger om året och ger information om aktuella frågor som anknyter till företagsverksamhet och företagsledning.

Nyhetsbrev

Företagarna i Finland skickar framledes svenskspråkiga elektroniska nyhetsbrev 6 gånger årligen till de svenskregistrerade medlemsföretagarna.