Hem > Företagarna i Finland > Detta Ar Foretagarna I Finland

Sök

Organisation och styrelse

Företagarna i Finlands beslutsfattande

Högsta beslutsfattare i Företagarna i Finland är ett årligen arrangerat föreningsmöte. Mellan föreningsmöten bestämmer styrelsen om riktningen för Företagarna i Finland. Styrelsen har delegerat det förberedande och operativa beslutsfattandet till styrelsens arbetsutskott. Styrelsen har förutom arbetsmarknadsutskottet utsett det i reglerna föreskrivna arbetsutskotten och nätverken som stöd i sitt arbete.

Medlemsföreningar

Företagen är medlemmar i sina lokalföreningar eller branschföreningar. Lokalföreningarna är medlemmar i de regionala föreningarna. De regionala föreningarna och branschföreningarna är medlemmar i Företagarna i Finland rf.

Företagarna i Finlands kontor

Kontoret för Företagare i Finland arbetar dagligen med intressebevakning, kommunikation och service för medlemsföreningarna.