Sök

Företagande i Finland

I Finland finns 286 934 företag (Statistikcentralen, Företagsregistret 2017) exklusive jord- och skogsbruk samt fiskerinäringen. De sysselsätter 1,4 miljoner människor och betalar skatter som användas för att betala tjänster för alla medborgare. Av företagen sysselsätter 93,2 % mindre än 10 människor.

Redan under tio års tid har nya arbetsplatser i Finland mest skapats i små och medelstora företag. Under åren 2001-2017 skapades det av sme-företag över 104 690 arbetsplatser. Av dessa nästan 81 500 i under 50 personers företag.

Av företagens omsättning på 409 miljarder euro uppstår mer än hälften (59 %) på SME-företagen, och SME-sektorns andel av bruttonationalprodukten är drygt 40 procent.

  • Företag med färre än 10 anställda kallas mikroföretag
  • Företag med färre än 50 anställda kallas småföretag
  • Företag med 50-249 anställda är medelstora företag.
  • SME-företag = färre än 250 anställda.
  • Företag som sysselsätter minst 250 personer kallas stora företag

Av alla företag sysselsätter 264 519, dvs. 93,2 procent, färre än 10 personer. Det finns 15 989 (5,6 %) små företag, 2 883 (1,0 %) medelstora företag och 615 (0,2 %) stora företag i Finland.

 
 
Företagsstatistik -stordior

i Företagsstatistik-stordiorna har samlats uppgifter om utvecklingen av antalet företag och företagens mängd enligt storlek, personal och omsättning. Uppgifterna baserar sig på Statistikscentralens uppgifter år 2017.

 

Uppdaterad 28.3.2019