Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarmedia

Företagarna i Finland erbjuder mångsidiga kommunikationstjänster såväl för medlemmar som icke medlemmar

Som medlemsförmån får ditt företag

  • 4 gånger om året Företagare i Finland-facktidskriften
  • 4 gånger om året Yrittäjät-medlemsbladet

Via Företagarportalen kan du läsa om Företagarna i Finlands aktuella uttalanden samt aktuella nyheter om företagande.

MEDIEKORT 2021

» Kommunikationsavdelningens kontaktuppgifter     


Yrittäjä-medlemsbladet (f.d. Yrittäjäsanomat)

 

Som medlemsförmån får ni finskspråkiga medlemsbladet Yrittäjäsanomat. Dessutom kan Yrittäjä läsas på våra nätsidor.

Företagare i Finland tidningen

 

Företagare i Finland är riktad för den svenskspråkiga företagaren och utkommer fyra gånger om året. Tema-områden som tas upp är bl.a. beskattning, finansiering och arbetsliv, utbildning och internationalisering. Tidskriften ser på saker och ting ur företagarens, företagets och hela sme-sektorns synvinkel.

Yrittäjä Plus -tidningen

 

Facktidskriften Yrittäjä Plus för den finska företagaren utkommer sex gånger om året. Temaområden som tas upp är beskattning, finansiering och arbetsliv, utbildning, konsultering och forskning, internationalisering och det europeiska samhället. Tidskriften ser på saker och ting ur företagarens, företagets och hela sme-sektorns synvinkel.

Prenumerationsavgiften för tidskriften Yrittäjä är 59 euro/årgång.

Nyhetsbrev

 

Företagarna i Finland skickar svenskspråkiga elektroniska nyhetsbrev åtta gånger om året till de svenskregistrerade medlemsföretagaren