Hem > Företagarna i Finland > Intressebevakning

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Beskattning

Företagare i Finland fungerar som en röst för små och medelstora företag i den skattepolitiska diskussionen. Beskattningssystemet bör stödja företagande, företagsamhetens utveckling utvecklandet av affärsverksamheten och sysselsättningen. Småföretagens vikt understryks av att små och medelstora företag uppskattas motsvara en allt större del av den ekonomiska tillväxten, arbetsplatser och investeringar.

I utvecklingen av beskattningssystemet bör man se till att systemet sporrar även till att ta risker i företagandet. Helhetsbeskattningen av företag och ägare speciellt i små och medelstora företag är avgörande, varför betydelsen av risken skatten på dividenden betonas. Företagare i Finland har starkt påverkat avfärdandet av hotet mot åtstramningen av utdelningsskatten för olistade aktiebolag.

Beskattningen bör vara uppmuntrande i alla företagsformer. Företagare i Finland yrkade  att företagsavdraget justeras då bolagsskatten för aktiebolag sänktes år 2014. Från början av år 2017 har företagare och näringsidkare samt personföretag, vars kompanjon är en fysisk person eller ett dödsbo, haft ett företagsavdrag på fem procent.

Det är viktigt att främja smidiga ägarbyten med bra finans- och skattepolitik. Det är viktigt för hela Finland att hitta nya företagare till redan verksamma företag. Lyckade ägarbyten säkrar arbetsplatser och möjliggör företagens tillväxt i och med de nya ägarna. Förutom utvecklandet av arbetsplatser har ägarbyten betydelse för kommunernas livskraft. Ägarbyten får inte hindras eller försvåras av beskattningen.

Den lägsta gränsen för mervärdesskatten bör höjas. Företagare i Finland har gjort ett initiativ till ändring av mervärdesskatten så att den undre gränsen höjs till 20 000 euro och den glidande skattegräns som håller på att avvecklas höjs till 50 000 euro. Småföretagsverksamheten kunde lättas genom att höja gränserna. Med dessa åtgärder kunde man uppmuntra att bildandet av nya företag och tillväxt på ett bredare utsträcckning inom ett moms-område.