Hem > Företagarna i Finland > Intressebevakning

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Närings- och konkurrenspolitik

De centrala uppgifterna av närings- och konkurrenspolitiken för Företagare i Finland är:

  • att förstärka en företagarpositiv näringspolitik och regional utveckling i kommuner, län och nationellt
  • att främja användbarheten på marknaden och konkurrensneutraliteten
  • att förstärka den offentliga sektorns tjänster av mångproducentmodellen, speciellt inom social- och hälsovårdsservicen
  • att förbättra småföretagens möjligheter i offentliga anskaffningar.

En av vår organisations centrala styrkor är att vi via våra lokalföreningar är närvarande i alla kommuner i Finland. Våra lokalföreningar är en naturlig samarbetspartner för kommande län. En företagarorienterad näringspolitik, bra anskaffningar och att allt bättre utnyttja den privata sektorn som en del av det offentliga servicesystemet är en viktig del av vårt arbete med kommuner och län.

Vårt mål är att varje kommun och län har en öppen och fortlöpande dialog med företagare. Och att företagare är uppmärksammade både i den strategiska vardagens jobb samt i beslut. Konkreta redskap för företagarpositiv näringspolitik, mångprodusentmodellen och bra anskaffningar hittar du på www.yrittäjät.fi/kunta