Sök

Kontaktuppgifter

Centralförbundet

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. våningen (Google-karta)
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon: 09 229 221 (växel kl. 8.00—16.00)
FO: 1030657-2

E-post till personalen med adressen fornamn.efternamn@yrittajat.fi.
Kontorets e-post: toimisto@yrittajat.fi.
E-post till Assistentteam med adressen assistentti@yrittajat.fi.

Vi önskar att inga frågor skickas till rådgivningsservicen via e-post.
Rådgivningsservicen är öppen på vardagar kl. 8—20 via telefonnumret 09 229 222.


► När du ringer till vår telefonrådgivning förbered dig att berätta ditt medlemsnummer.

Utskrivbara fotografier av experterna
► Gå till bildbanken

Verkställande direktör

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2950, 040 504 1944
mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Anne Vauhkonen

assistent för verkställande direktören

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2830, 050 323 7673
anne.vauhkonen@yrittajat.fi

• assistenternas föreståndare
• assistent för verkställande direktören
• assistent för ordföranden
• assistent för Riikka Järvenpää

Näringspolitik, branschföreningarna och projektet om ägarbyte

Anssi Kujala

vice verkställander direktör

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 29800400 567 925
anssi.kujala@yrittajat.fi

Närings- och konkurrenspolitik

Satu Grekin

chef för näringslivs- och konkurrensärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 050 550 3488
satu.grekin@yrittajat.fi

Intressebevakning i kommun- och landskapsärenden, konkurrens, fungerande marknader, offentliga upphandlingar

Janika Tikkala

Sakkunnig för näringslivspolitiska ärenden

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 046 923 4386
janika.tikkala@yrittajat.fi

Branschföreningarna och ensamföretagarverksamhet

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2926, 050 372 4804
mika.hameenniemi@yrittajat.fi

Branschföreningssammarbete, ärenden beträffande ensamföretagande

Riksomfattande projektet om ägarbyte

Mika Haavisto

projektchef

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2989, 050 550 1993
mika.haavisto@yrittajat.fi

Fältet och operationer

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2938, 040 521 2124
mari.kokko@yrittajat.fi

Förbundsverksamhet och medlemsservice

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2844, 041 544 9500
hanna.hietala@yrittajat.fi

Medlems- och föreningsverksamhet

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 050 567 3395
hannamari.heinonen@yrittajat.fi

Utveckling av organisationens verksamhet och tjänster som stöder lokalföreningarna, förtroendepersoners utbildning och kommunikation, höjning av organisationsgraden i stora städer, utvecklingsarbete beträffande kommunernas näringspolitiska mätare och förstärkning av kompetens hos tjänstemän.

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2966, 044 555 3220
aicha.manai@yrittajat.fi

Nuoret Yrittäjät -verksamhet, nätverket för tillväxtföretagare och invandrarföretagande

Heiju Simola

nätverkskoordinator

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2956, 040 843 1991
heiju.simola@yrittajat.fi

Svenskspråkig förbundsverksamhet, seniormedlemskap

Försäljning och kundservice

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2925, 040 762 6520
johanna.hallikainen@yrittajat.fi

Försäljning och kundservice

Leena Hautala

kundansvarig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2888
leena.hautala@yrittajat.fi

Päivi Korhonen

kundansvarig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2915, 0400 998 781
paivi.korhonen@yrittajat.fi

Förtjänsttecken, övriga belöningsformer, adresser

Satu Kääriäinen

kundansvarig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2990
satu.kaariainen@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2821, 041 433 1769
leena.niemimaki@yrittajat.fi

Medlemsförmåner

Ekonomis politik, beskattning, kunnande och internationell verksamhet

Mika Kuismanen

chefsekonom

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2955, 050 356 0705
mika.kuismanen@yrittajat.fi

Ekonomis politk och forskning

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 2845, 050 434 5952
petri.malinen@yrittajat.fi

Sampo Seppänen

ekonom

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2843, 050 340 7716
sampo.seppanen@yrittajat.fi

Beskattning

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2941, 050 369 5137
sanna.linna-aro@yrittajat.fi

Laura Kurki

skattesakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2928
laura.kurki@yrittajat.fi

Kunnande, innovationer och internationell verksamhet

Joonas Mikkilä

chef för digitala och utbildningsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2963, 045 129 6791
joonas.mikkila@yrittajat.fi

Digitalisering, högskolor, innovationer

Thomas Palmgren

chef för inter- nationella ärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2958, 050 500 3384
thomas.palmgren@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2947, 040 582 2368
paivi.ojala@yrittajat.fi

Sakkunniga lärare — företagande unga -projektet

Marja Vartiainen

Sakkunnig för utbildningsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 044 985 5005
marja.vartiainen@yrittajat.fi

EU-representation i Bryssel

Pasi Moisio

direktör

Team

Företagarna i Finland

Address

Mira-Maria Kontkanen

sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Inari Kurvinen

Yngre sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Arbetsmarknaden, företagets lagstiftning och juridiska rådgivning

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2951, 040 581 2472
janne.makkula@yrittajat.fi

Arbetsmarknaden och sosialskydd

Harri Hellstén

chef för arbets-marknadsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2940
harri.hellsten@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2929
albert.makela@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2871, 040 359 1986
atte.rytkonen@yrittajat.fi

Företagets lagstiftning

Tiina Toivonen

chef för lags- tiftningsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2917, 041 528 5679
tiina.toivonen@yrittajat.fi

Karoliina Katila

Sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 050 555 2433

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Jukka-Pekka Hellman

JURIDISKA RÅDGIVARE

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Kai Koponen

Juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Taija Lehtonen

Juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Heidi Nenonen

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Saana Rajala

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Carita Törnqvist

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Kommunikation och marknadsföring

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 0400 510 85309 2292 2942​​​​​​​
taru.jussila@yrittajat.fi

Företagsmedias ansvarig chefredaktör, Sypoint Ab:s verkställande direktör

Kommunikation

Sanni Jokinen

utvecklingschef

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 050 506 0336
sanni.jokinen@yrittajat.fi

Webbsidorna

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2952, 050 320 4849
eeva.ketvel@yrittajat.fi

Extern kommunikation, kontakterna till media

Sanni Juvonen

Sakkunnig för kommunikation

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 045 328 1811
sanni.juvonen@yrittajat.fi

Pirkko Herttovuo

upprätthållare av webbsidorna

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2918
pirkko.herttovuo@yrittajat.fi

Redaktion

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2931, 050 569 7010
jari.lammassaari@yrittajat.fi

Elina Hakola

journalist, innehållsproducent

Address

Leila Itkonen

journalist, innehållsproducent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 050 492 0510

Pauli Reinikainen

journalist, innehållsproducent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 040 746 6176
pauli.reinikainen@yrittajat.fi

Marknadsföring

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 050 308 2228
sofia.lehtimaki@yrittajat.fi

Maarit Kattilakoski

Senior AD

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2933, 040 543 3163
maarit.kattilakoski@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 040 092 9011
arttu.talvela@yrittajat.fi

Analys av nätsidor, Yrittajat.fi inköpsväg, digital marknadsföring

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2968, 050 563 1012
lotta.tammelin@yrittajat.fi

Evenemang

Karri Ruuskanen

utvecklingschef

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2944, 050 409 7752
karri.ruuskanen@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2911, 050 408 8460
anne.eronen@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2962, 050 512 8909
heidi.jantti@yrittajat.fi

Administration

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2910, 040 500 9374
riikka.jarvenpaa@yrittajat.fi

IT-administration

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2953, 050 383 8551
janne.parnanen@yrittajat.fi

Joni Halmelahti

ict-ansvarig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2987, 050 591 7993
joni.halmelahti@yrittajat.fi

Jouni Karlsson

ict-sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2988, 044 275 0527
jouni.karlsson@yrittajat.fi

Ekonomi- coh HR-administration

Kaija Rihkajärvi

HR-chef

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån. 
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2912, 050 911 9138
kaija.rihkajarvi@yrittajat.fi

Kirsi Härkönen

controller

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2923, 050 584 9650
kirsi.harkonen@yrittajat.fi

Virpi Luke

projektkoordinator

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2822, 050 464 5199
virpi.luke@yrittajat.fi

Assistentteam

Anne Vauhkonen

assistent för verkställande direktören

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2830, 050 323 7673
anne.vauhkonen@yrittajat.fi

• assistenternas föreståndare
• assistent för verkställande direktören
• assistent för ordföranden
• assistent för Riikka Järvenpää

Anneli Lindroos

assistent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2836, 040 674 9743
anneli.lindroos@yrittajat.fi

Kristiina Nyholm

assistent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2967, 050 564 1664
kristiina.nyholm@yrittajat.fi

• assistent för Anssi Kujala
• assistent för Taru Jussila
• assistent för Mari Kokko

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2971, 050 434 5882
susanna.tuominen@yrittajat.fi

• assistent för Mika Kuismanen
• assistent för Janne Makkula

På familjeledighet eller annan ledighet

Riikka Koskenranta

journalist, innehållsproducent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2846, 040 555 2403
riikka.koskenranta@yrittajat.fi

Meeri Kujamäki

Juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Karol Ruutu

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Marjut Viding

sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2945, 0500 210 155
marjut.viding@yrittajat.fi