Hem > Foretagarna I Finland

Sök

Kontaktuppgifter

Centralförbundet

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. våningen (Google-karta)
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon: 09 229 221 (växel kl. 8.00—16.00)
FO: 1030657-2

E-post till personalen med adressen fornamn.efternamn@yrittajat.fi.
Kontorets e-post: toimisto@yrittajat.fi.
E-post till Assistentteam med adressen assistentti@yrittajat.fi.

Vi önskar att inga frågor skickas till rådgivningsservicen via e-post.
Rådgivningsservicen är öppen på vardagar kl. 8—20 via telefonnumret 09 229 222.
► När du ringer till vår telefonrådgivning förbered dig att berätta ditt medlemsnummer.

Utskrivbara fotografier av experterna
► Gå till bildbanken

Verkställande direktör

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2950, 040 504 1944
mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Anne Vauhkonen

assistent för verkställande direktören

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2830, 050 323 7673
anne.vauhkonen@yrittajat.fi

Ekonomis politik, beskattning, kunnande och internationell verksamhet

Mika Kuismanen

chefsekonom

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2955, 050 356 0705
mika.kuismanen@yrittajat.fi

Ekonomis politk och forskning

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 2845, 050 434 5952
petri.malinen@yrittajat.fi

Sampo Seppänen

ekonom

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2843, 050 340 7716
sampo.seppanen@yrittajat.fi

Beskattning

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2941, 050 369 5137
sanna.linna-aro@yrittajat.fi

Laura Kurki

skattesakkunning

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2928
laura.kurki@yrittajat.fi

Kunnande, innovationer och internationell verksamhet

Joonas Mikkilä

chef för digitala och utbildningsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2963, 045 129 6791
joonas.mikkila@yrittajat.fi

Digitalisering, högskolor, innovationer

Thomas Palmgren

chef för inter- nationella ärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2958, 050 500 3384
thomas.palmgren@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2947, 040 582 2368
paivi.ojala@yrittajat.fi

Sakkunniga lärare — företagande unga -projektet

Terhi Haapaniemi

sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2936, 050 359 6662
terhi.haapaniemi@yrittajat.fi

Yrkesutbildning, särskilt utbildningsavtal och läroavtal

Merja Paloniemi

sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: c/o Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Postadress: Isokatu 4, 90100 Uleåborg
telefon 09 2292 2937, 050 352 3326
merja.paloniemi@yrittajat.fi

Yrkesutbildning, särskilt utbildningsavtal och läroavtal

Riksomfattande projektet om ägarbyte

Mika Haavisto

projektchef

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2989, 050 550 1993
mika.haavisto@yrittajat.fi

EU-representation i Bryssel

Pasi Moisio

direktör

Team

Företagarna i Finland

Address

i Bryssel
telefon +32 476 05 8490
pasi.moisio@skal.fi

Mira-Maria Kontkanen

sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

i Bryssel
telefon +32 497 394 802

Elisa Vornanen

sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

i Bryssel
telefon +32 494 549 249
elisa.vornanen@skal.fi

Arbetsmarknaden, företagets lagstiftning och juridiska rådgivning

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2951, 040 581 2472
janne.makkula@yrittajat.fi

Arbetsmarknaden och sosialskydd

Harri Hellstén

chef för arbets-marknadsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2940
harri.hellsten@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2929
albert.makela@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2871, 040 359 1986
atte.rytkonen@yrittajat.fi

Företagets lagstiftning

Tiina Toivonen

chef för lags- tiftningsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2917, 041 528 5679
tiina.toivonen@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2930, 044 304 8724
petri.holopainen@yrittajat.fi

Bolagsrätt

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Julia Ahlfors

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Anna Hakola

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. våningen
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 221

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Jukka-Pekka Hellman

JURIDISKA RÅDGIVARE

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 22

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Heidi Nenonen

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Jarno Piltonen

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Saana Rajala

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Karol Ruutu

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Carita Törnqvist

juridiska rådgivare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Fältet, operationer och näringspolitik

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2938, 040 521 2124
mari.kokko@yrittajat.fi

Förbundsverksamhet och medlemsservice

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2844, 041 544 9500
hanna.hietala@yrittajat.fi

medlems- och föreningsverksamhet

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 050 567 3395
hannamari.heinonen@yrittajat.fi

Utveckling av organisationens verksamhet och tjänster som stöder lokalföreningarna, förtroendepersoners utbildning och kommunikation, höjning av organisationsgraden i stora städer, utvecklingsarbete beträffande kommunernas näringspolitiska mätare och förstärkning av kompetens hos tjänstemän.

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2926, 050 372 4804
mika.hameenniemi@yrittajat.fi

Branschföreningssammarbete, ärenden beträffande ensamföretagande

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2966, 044 555 3220
aicha.manai@yrittajat.fi

Nuoret Yrittäjät -verksamhet, nätverket för tillväxtföretagare och invandrarföretagande

Kaisu Keisala-Kaseja

Koordinator för invandrarföretagande

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon: 050 326 9313
kaisu.keisala-kaseja@yrittajat.fi

Utveckling av tjänster och nätverk för invandrarföretagare

Heiju Simola

sakkunnig för förbundsverksamheten

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2956, 040 8431991
heiju.simola@yrittajat.fi

svenskspråkig förbundsverksamhet,
seniormedlemskap

Närings- och konkurrenspolitik

Susanna Kallama

chef för näringslivsärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 040 587 2445
susanna.kallama@yrittajat.fi

Landskapspåverkan, landskaps- och vårdreformen, tillväxttjänster

Satu Grekin

chef för konkurrensärenden

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 050 550 3488
satu.grekin@yrittajat.fi

Konkurrens, marknadsfunktion, offentlig upphandling

Försäljning och kundservice

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2925, 040 762 6520
johanna.hallikainen@yrittajat.fi

Försäljning och kundservice

Kommunikation och marknadsföring

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 0400 510 853
taru.jussila@yrittajat.fi

företagsmedias ansvarig chefredaktör, Sypoint Ab:s verkställande direktör

Kommunikation

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2952, 050 320 4849
eeva.ketvel@yrittajat.fi

extern kommunikation,
kontakterna till media

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2968, 050 563 1012

Anna Lantee

kommunikations- planerare

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2855, 050 560 2884
anna.lantee@yrittajat.fi

Redaktion

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2931, 050 569 7010
jari.lammassaari@yrittajat.fi

Sanni Jokinen

redaktionschef

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 050 506 0336
sanni.jokinen@yrittajat.fi

webbsidorna

Maarit Kattilakoski

Senior AD

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2933, 040 543 3163
maarit.kattilakoski@yrittajat.fi

Elina Hakola

journalist, innehållsproducent

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 040 342 4410
 

Tiina Rantakoski

journalist, innehållsproducent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2846, 040 757 2283

Pauli Reinikainen

journalist, innehållsproducent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 040 746 6176
pauli.reinikainen@yrittajat.fi

Pirkko Herttovuo

upprätthållare av webbsidorna

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2918
pirkko.herttovuo@yrittajat.fi

Marknadsföring

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2962, 050 512 8909
heidi.jantti@yrittajat.fi

Karri Ruuskanen

utvecklingschef

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2944, 050 409 7752
karri.ruuskanen@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2911, 050 408 8460
anne.eronen@yrittajat.fi

Päivi Korhonen

marknadsförings- koordinator

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2915, 0400 998 781
paivi.korhonen@yrittajat.fi

förtjänsttecken, övriga belöningsformer, adresser

Leena Niemimäki

marknadsförings- koordinator

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2821, 041 433 1769
leena.niemimaki@yrittajat.fi

Medlemsförmåner

Arttu Talvela

digitalmarknads-föringskoordinator

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 040 092 9011
arttu.talvela@yrittajat.fi

Analys av nätsidor, Yrittajat.fi inköpsväg, digital marknadsföring

Administration

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2910, 040 500 9374
riikka.jarvenpaa@yrittajat.fi

IT-administration

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2953, 050 383 8551
janne.parnanen@yrittajat.fi

Joni Halmelahti

ict-ansvarig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2987, 050 591 7993
joni.halmelahti@yrittajat.fi

Jouni Karlsson

ict-sakkunnig

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2988
jouni.karlsson@yrittajat.fi

Ekonomi- coh HR-administration

Kirsi Härkönen

controller

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2923, 050 584 9650
kirsi.harkonen@yrittajat.fi

Anneli Lindroos

personalassistent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2836, 040 674 9743
anneli.lindroos@yrittajat.fi

Medlemsregister

Satu Kääriäinen

upprätthållare av medlemsregistret

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2990
satu.kaariainen@yrittajat.fi

Virpi Luke

projektkoordinator

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2822, 050 464 5199

Assistentteam

Anne Vauhkonen

assistent för verkställande direktören

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2830, 050 323 7673
anne.vauhkonen@yrittajat.fi

Leena Hautala

telefonväxel

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2888
leena.hautala@yrittajat.fi

Kristiina Kallio

assistent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2967, 050 564 1664
kristiina.kallio@yrittajat.fi

Paula Perttu

kontorsassistent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 040 653 2163
paula.perttu@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2971, 050 434 5882
susanna.tuominen@yrittajat.fi

På familjeledighet eller annan ledighet

Anssi Kujala

vice verkställander direktör

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2942, 0400 567 925
anssi.kujala@yrittajat.fi

Riikka Koskenranta

journalist, innehållsproducent

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2846, 040 555 2403
riikka.koskenranta@yrittajat.fi

Team

Företagarna i Finland

Address

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2853, 040 653 1999
armi.murto@yrittajat.fi

svenskspråkig förbundsverksamhet,
seniormedlemskap