Hem > Företagarna i Finland > Kontaktuppgifter

Sök

Utskotten

NÄRINGSPOLITISKA UTSKOTTET

Näringspolitiska utskottet har som uppgift att framhäva närings- och konkurrenspolitisk diskussion, speciellt i frågor om företagsframgång och att framställa politiska rekommendationer för att lösa dem på ett sätt som gynnar företagandet. Utskottet stöttar närings- och konkurrenspolitiska teamet i kommunal och landskaps inflytande och inverkan på nationell och EU-nivå.
 

Ordförande

Anne Niemi
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Esa Auer
Lapin Yrittäjät ry

 

Tapu Holtinen
Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Anu Huusko
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jarmo Kemppainen
Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Mikko Knuutinen
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Sari Kolsi

Päijät-Hämeen Yrittäjät ry

 

Pirjo Kähkönen
Kainuun Yrittäjät ry

 

Jorma Nieminen

Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Matti Rönkkö
Savon Yrittäjät ry

 

Jorma Saariketo
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Sakkunnigmedlem

Tiina Koski

Suomen Yrittäjänaiset ry


Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för konkurrensärenden Satu Grekin
 

Arbetsutskottets ansvarsperson
Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry (ordförande)
Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät ry
 

ENERGI- OCH MILJÖUTSKOTTET

Energi- och miljöutskottet stöder intressebevakningen i frågor som ansluter sig till miljö- och energipolitiken. Viktiga teman som diskuteras i utskottet är energi- och miljöpolitik, frågor angående cirkulär ekonomi och avfallshantering, samt effektivisering av miljötillstånd. 
 

Ordförande

Mika Laine
Hämeen Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Timo Hirsimäki
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Johan Holma
Uudenmaan Yrittäjät ry

 

Simo Jaakkola
Koneyrittäjien liitto ry

 

Riikka Kinnunen
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry

 

Pekka Loukola
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Ruth Lähdeaho-Kero
Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Teppo Sainio
Kymen Yrittäjät ry

 

Ville Sihvo
Uudenmaan Yrittäjät ry

 

Marko Vainionpää

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Pekka Väre

Puuteollisuusyrittäjät ry

 

Alexandre Zaitsev

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
 

Ansvarsperson på förbundskontoret
ekonomisti Sampo Seppänen
 

Arbetsutskottets ansvarsperson
Asko Piirainen

Koneyrittäjien liitto ry

 

UTSKOTTET FÖR VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utskottet för välfärdstjänster fungerar som stöd till intressebevakningen i frågor om social- och hälsovårdslagstiftningen och beslutsfattandet angående servicestrukturer. Utskottets syfte är även att främja samarbete mellan branschföreningar inom välfärdssektorn. 
 

Ordförande

Laura Sinisalo
Savon Yrittäjät
 

Medlemmar

Susanna Haara
Sairaanhoitajayrittäjät ry

 

Tiina Halinen
Hämeen Yrittäjät ry

 

Elina Junnila
Satakunnnan Yrittäjät ry

 

Anne Kangas
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry

 

Juha Lindgren
Tervesuuasemat ry

 

Airi Rouhiainen
Suomen Apteekkariliitto ry

 

Vesa Tabell
Suomen Naprapaattiyhdistys ry

 

Hannu Urjanheimo

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

 

Tero Vainio

Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry

 

Carola Valkama

Lääkäripalveluyritykset ry

 

Sakkunnigmedlemmar

 

Hanna-Kaisa Järvi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

 

Riitta Hämäläinen-Bister

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry

 

Eija Lenkkeri

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry

 

Ismo Partanen

Lääkäripalveluyritykset ry

 

Heli Peltola

Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Pekka Riihimäki

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry

 

Panu Tast

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry 
 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för näringslivs- och konkurrensärenden Satu Grekin
 

Arbetsutskottets ansvarsperson
Pekka Palmu

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry
 

FÖRENINGSUTSKOTTET

Föreningsutskottets centrala uppgift är att diskutera frågor i anslutning till föreningens struktur och stadgeändringar samt fungera som föreningens valberedning. Dessutom förbereder utskottet för FiF:s styrelse ett framläggande av val till arbetsutskottet.
 

Ordförande

Jyrki Mäkynen
Suomen Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Kai Andersson
Suomen Taksiliitto ry

 

Lasse Anttila
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jukka Hurrila
Satakunnan Yrittäjät ry

 

Hannele Hyödynmaa
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Jari Kelahaara
Lapin Yrittäjät ry

 

Seija Kiiskilä
Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Matti Leppälä
Savon Yrittäjät ry

 

Erja Lindholm
Satakunnan Yrittäjät ry

 

Teppo Mikkola
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Kirsi Niva
Savon Yrittäjät ry

 

Veli Palokari
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jukka Pusa

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Sakkunnigmedlem

Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
förbundsdirektör Hanna Hietala

 

Arbetsutskottets ansvarsperson

Jyrki Mäkynen (ordförande)
Suomen Yrittäjät ry
 

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Internationella utskottet fungerar som stöd för föreningens intressebevakning i frågor angående företags internationalisering. Dessutom diskuterar utskottet föreningens internationella samarbetsärenden.

 

Ordförande

Juha Koponen
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Aija Bärlund
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
 

Jyrki Huttunen
Savon Yrittäjät ry

 

Reijo Kaakkolammi
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Jani Kaarlejärvi
Helsingin Yrittäjät ry

 

Pirjo Karhu
Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

 

Jorma Kortesoja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Kai Lindell
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry

 

Börje Norrgård

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Kari Ollila

Satakunnan Yrittäjät ry

Jonne Pöyhtäri

Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Miia Virtanen

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Sakkunnigmedlem

Petri Graeffe

Uudenmaan Yrittäjät ry

 

Miia Kärnä
Lapin Yrittäjät ry
 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för internationella ärenden Thomas Palmgren
 

Arbetsutskottets ansvarsperson

Petri Salminen

Keski-Suomen Yrittäjät ry
 

UTSKOTTET FÖR HANDEL OCH TJÄNSTER

Utskottet fungerar som stöd för föreningens intressebevakning i frågor angående handels- och tjänstebranschen. Utskottet samarbetar med Finsk Handel (Kaupan Liitto).
 

Ordförande

Petri Kyllönen
Muotikaupan Liitto ry
 

Medlemmar

Jarkko Gorski
Uudenmaan Yrittäjät ry

 

Mika Hokkanen
Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry

 

Laura Karlsson
Kirjakauppaliitto ry

 

Ulla Leppäkoski-Juvonen
Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat ry

 

Heli Malinen
Savon Yrittäjät ry

 

Onerva Pekkonen
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

 

Kirsi Pietilä
Suomen Apteekkariliitto ry

 

Panu Tast
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry

 

Miariikka Tervonen
Kainuun Yrittäjät ry

 

Jouko Viljamaa

Satakunnan Yrittäjät ry
 

Janne Ylinen

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Sakkunnigmedlem

Mika Rönkkö

Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto ry
 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen
 

Arbetsutskottets ansvarsperson

Miariikka Tervonen

Kainuun Yrittäjät ry
 

TRAFIKUTSKOTTET

Trafikutskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor gällande transport och logistik.
  

Ordförande

Jari Välikangas
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
 

Medlemmar

Pauliina Hatunen
Hämeen Yrittäjät ry

 

Matti Jaatinen
Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

 

Jarmo Jokilampi
Suomen Autokoululiitto ry

 

Timo Koskinen
Suomen Taksiliitto ry

 

Iiro Lehtonen
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Risto Pekola
Hämeen Yrittäjät ry

 

Terhi Penttilä
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Harri Pettersson

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Håkan Stara

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Mikko Sundell

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Björn Ziessler

Yksityisten katsastustoimipaikkojen Liitto

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
ekonom Sampo Seppänen

 

Arbetsutskottets ansvarsperson
Janne Vuorinen

Pirkanmaan Yrittäjät
 

KOMPETENSUTSKOTTET

Kompetensutskottet främjar utvecklingen av ett företagarvänligt kunskaps- och utbildningssystem som stöder företagandet ur perspektivet av att få tillgång till yrkeskunnig arbetskraft, kunskaper i nyföretagande, utveckling av företagarens egna färdigheter och affärsutvecklingstjänster.
 

Ordförande

Pia Hirvonen
Satakunnan Yrittäjät ry

Medlemmar

Ali Giray
Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

 

Susanna Halla
Päijät-Hämeen Yrittäjät ry

 

Minna Heikinheimo
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Riitta Hyppänen
Kymen Yrittäjät ry

 

Pasi Kinnunen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Risto Kivimäki
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Riikka Liedes
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

 

Jouni Ortju
Savon Yrittäjät ry

 

Petrikki Tukiainen

Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Esko Valkeala

Helsingin Yrittäjät ry

 

Satu Wivolin
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för digitala och utbildningsärenden Joonas Mikkilä

 

Arbetsutskottets ansvarsperson
Nina Rasola

Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

FINANS- OCH SKATTEUTSKOTTET

Utskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor gällande finans- och skattepolitik. Centrala teman som diskuteras är marknadsbaserade och kompletterande finansieringsfrågor, samt frågor som berör skattelagstiftningen och beskattningspraxis.
 

Ordförande

Jarmo Leppiniemi
 

Medlemmar

Mikko Akselin

Taloushallintoliitto ry

 

Kari Alhola
Helsingin Yrittäjät ry

 

Tuula Anttiroiko
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Tarja Hiitiö
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Jarmo Hyökyvaara
Helsingin Yrittäjät ry

 

Birgitta Innanen

Lapin Yrittäjät ry

 

Sakari Joensuu
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jaana Kärkkäinen

Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Timo Leppänen

Kainuun Yrittäjät ry

 

Sarianne Mäkelä

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Antti Rantalainen

Taloushallintoliitto ry

 

Simo Salonen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Sakkunnigmedlem

Matti Peltola 
Koneyrittäjien liitto ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
skattesakkunning Sanna Linna-Aro

 

Arbetsutskottets ansvarsperson

Antti Rantalainen
Suomen Taloushallintoliitto ry
 

BYGGUTSKOTTET

Utskottet lyfter fram lagstiftningsfrågor som är relevanta för byggsektorn och föreslår möjliga lösningar på frågorna. Därpå fungerar utskottet som stöd för intressebevakningen angående vidare frågor inom byggbranschen.
 

Ordförande

Juha Lounatvuori

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
 

Medlemmar

Juha Klami
Kymen Yrittäjät ry

 

Sari Klinga
Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Ari Korhonen
Satakunnan Yrittäjät ry

 

Pasi Pitkänen
Savon Yrittäjät ry

 

Jari A. Rastas
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Jouni Tamski

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Heikki Tynkkynen

Etelä-Savon Yrittäjät

 

Anne Valkonen

Pirkanmaan Yrittäjät ry
 

Ansvarsperson på förbundskontoret
ekonim Petri Malinen

 

Arbetsutskottets ansvarsperson
Carita Orlando

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry