Hem > Företagarna i Finland > Kontaktuppgifter

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Utskotten

NÄRINGSPOLITISKA UTSKOTTET

Näringspolitiska utskottet har som uppgift att framhäva närings- och konkurrenspolitisk diskussion, speciellt i frågor om företagsframgång och att framställa politiska rekommendationer för att lösa dem på ett sätt som gynnar företagandet. Utskottet stöttar närings- och konkurrenspolitiska teamet i kommunal och landskaps inflytande och inverkan på nationell och EU-nivå.
 

Ordförande

Nina Rasola
Etelä-Savon Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Ville Helander
Kymen Yrittäjät  ry

 

Jarkko Koskinen
Satakunnan Yrittäjät ry

 

Mikko Knuutinen
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Marita Lehikoinen
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset yrittäjät ry

 

Anna-Kaisa Luoma-aho

Lapin Yrittäjät  ry

 

Minna Nissilä
Hämeen Yrittäjät  ry

 

Katja Rajala
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Lasse Rajala
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Juha Rostedt
Päijät-Hämeen Yrittäjät ry

 

Jorma Saariketo
Varsinais-Suomen Yrittäjät  ry

 

Samuli Vanhala

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Pekka Ässämäki

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
sakkunnig för näringslivspolitiska ärenden Janika Tikkala

 

Styrelsens ansvarsperson
Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät ry (ordförande)

 

ENERGI- OCH MILJÖUTSKOTTET

Energi- och miljöutskottet stöder intressebevakningen i frågor som ansluter sig till miljö- och energipolitiken. Viktiga teman som diskuteras i utskottet är energi- och miljöpolitik, frågor angående cirkulär ekonomi och avfallshantering, samt effektivisering av miljötillstånd. 
 

Ordförande

Emilia Koikkalainen
Keski-Suomen Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Timo Hirsimäki
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät  ry | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Johan Holma
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät  ry | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

 

Simo Jaakkola
Koneyrittäjät ry

 

Lasse Kontiola
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL  ry

 

Ruth Lähdeaho-Kero
Etelä-Savon Yrittäjät  ry

 

Petri Niemelä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Mia Nores
Suomen Romukauppiaiden Liitto  ry

 

Roope Rissanen

Savon Yrittäjät ry

 

Marko Vainionpää

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät  ry

 

Joanna Viileinen

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Pekka Väre

Hämeen Yrittäjät  ry | Puuteollisuusyrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
ekonomisti Sampo Seppänen
 

Styrelsens ansvarsperson
Asko Piirainen, Koneyrittäjät ry

 

UTSKOTTET FÖR VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utskottet för välfärdstjänster fungerar som stöd till intressebevakningen i frågor om social- och hälsovårdslagstiftningen och beslutsfattandet angående servicestrukturer. Utskottets syfte är även att främja samarbete mellan branschföreningar inom välfärdssektorn. 
 

Ordförande

Anne Kangas
Helsingin Yrittäjät ry | Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry – TESO ry

 

Medlemmar

Pasi Hiukka

Lapin Yrittäjät ry | Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry

 

Riitta Hämäläinen-Bister

Suomen Kunto- ja Terveysliikuntakeskusten Yhdistys ry

 

Tarja Kokkonen
Savon Yrittäjät  ry

 

Merja Lehto
Satakunnnan Yrittäjät  ry

 

Marjut Ounila
Uudenmaan Yrittäjät  ry

 

Janne Paul

Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry

 

Heli Peltola
Etelä-Savon Yrittäjät ry | Suomen kotityöpalveluyhdistys ry

 

Mari Ravattinen
Etelä-Karjalan Yrittäjät ry | Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

 

Jaana Saloniemi 

Lapin Yrittäjät ry

 

Anna Schoultz

Suomen Apteekkariliitto ry

 

Hannu Urjanheimo

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry | Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry – TESO ry

 

Tiina Wangel

Päijät-Hämeen Yrittäjät ry | Lääkäripalveluyritykset ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för kommun- och näringslivsärenden Tanja Matikainen

 

Styrelsens ansvarsperson
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
 

FÖRENINGSUTSKOTTET

Föreningsutskottets centrala uppgift är att diskutera frågor i anslutning till föreningens struktur och stadgeändringar samt fungera som föreningens valberedning. Dessutom förbereder utskottet för FiF:s styrelse ett framläggande av val till arbetsutskottet.
 

Ordförande

Petri Salminen
Suomen Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Kai Andersson
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät | Suomen Taksiliitto ry

 

Päivi Anias
Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Sari Jokinen
Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Ville Järvenpää
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jari Kelahaara
Lapin Yrittäjät ry

 

Vuokko Mikkola

Lapin Yrittäjät

 

Raino Ojansivu
Kymen Yrittäjät ry

 

Jukka Pusa

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Yrjö Ronkainen

Savon Yrittäjät ry

 

Teuvo Uusimäki

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Willem van Schevikhoven

Uudenmaan Yrittäjät
 

Jani Ylälehto
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
fältdirektör Mari Kokko

 

Styrelsens ansvarsperson

Petri Salminen, Suomen Yrittäjät ry (ordförande)

 

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Internationella utskottet fungerar som stöd för föreningens intressebevakning i frågor angående företags internationalisering. Dessutom diskuterar utskottet föreningens internationella samarbetsärenden.

 

Ordförande

Aija Bärlund
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Johan Bardy
Kymen Yrittäjät ry
 

Anne Hölttä
Savon Yrittäjät ry

 

Jani Kaarlejärvi
Helsingin Yrittäjät ry

 

Jari Kähkönen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Miia Kärnä
Lapin Yrittäjät ry

 

Kai Lindell
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry

 

Pekka Nuutinen

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

 

Sanna Pesula

Hämeen Yrittäjät ry

Jonne Pöyhtäri

Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Jukka Salo

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Miia Virtanen

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Minna Åman-Toivio

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för internationella ärenden Thomas Palmgren
 

Styrelsens ansvarsperson

Petri Salminen, Suomen Yrittäjät ry
 

UTSKOTTET FÖR HANDEL OCH TJÄNSTER

Utskottet fungerar som stöd för föreningens intressebevakning i frågor angående handels- och tjänstebranschen. Utskottet samarbetar med Finsk Handel (Kaupan Liitto).
 

Ordförande

Janne Ylinen
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Laura Karlsson
Kirjakauppaliitto ry

 

Sirpa Karppi

Savon Yrittäjät ry

 

Petri Kyllönen 

Lapin Yrittäjät ry | Fashion Finland ry

 

Hannu Lehtinen

Kymen Yrittäjät ry

 

Ulla Leppäkoski-Juvonen
Helsingin Yrittäjät ry | Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat ry

 

Heli Malinen
Savon Yrittäjät ry

 

Kirsi Pietilä
Helsingin Yrittäjät ry | Suomen Apteekkariliitto ry

 

Mika Rönkkö

Suomen Terveystuotekauppiaitten Liitto ry

 

Jari Salonen

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry

 

Tuula Sario

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Panu Tast
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry

 

Andreas Ögård

Fashion Finland ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen
 

Styrelsens ansvarsperson

Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 

TRAFIKUTSKOTTET

Trafikutskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor gällande transport och logistik.
  

Ordförande

Jari Välikangas
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Medlemmar

Veli Autio
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät  ry

 

Ari Kaijansinkko
Etelä-Karjalan Yrittäjät  ry

 

Jukka Kiviniemi
Suomen Autokoululiitto  ry

 

Timo Koskinen
Suomen Taksiliitto  ry

 

Jari Kuusniemi

Pirkanmaan Yrittäjät ry | Suomen Taksiliitto ry

 

Iiro Lehtonen
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Risto Pekola
Hämeen Yrittäjät ry 

 

Harri Pettersson

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Tomi Rönkkö

Savon Yrittäjät ry | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Juha Sirviö

Hämeen Yrittäjät ry | Suomen Taksiliitto ry

 

Mikko Sundell

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Björn Ziessler

Yksityisten katsastustoimipaikkojen Liitto ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
ekonom Sampo Seppänen

 

Styrelsens ansvarsperson
Janne Vuorinen, Pirkanmaan Yrittäjät

 

KOMPETENSUTSKOTTET

Kompetensutskottet främjar utvecklingen av ett företagarvänligt kunskaps- och utbildningssystem som stöder företagandet ur perspektivet av att få tillgång till yrkeskunnig arbetskraft, kunskaper i nyföretagande, utveckling av företagarens egna färdigheter och affärsutvecklingstjänster.
 

Ordförande

Pia Hirvonen
Satakunnan Yrittäjät ry

Medlemmar

Minna Heikinheimo
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Sari Hintikka-Varis
Savon Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset yrittäjät ry

 

Riitta Hyppänen
Kymen Yrittäjät ry

 

Jarmo Hyökyvaara
Helsingin Yrittäjät ry

 

Sami Koikkalainen
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset yrittäjät ry

 

Teresa Lehmuslehto
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Jouni Ortju
Savon Yrittäjät ry

 

Kaisa Pihlajaniemi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Petrikki Tukiainen

Keski-Suomen Yrittäjät ry

 

Satu Wivolin

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Tomi Vähäkangas
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Sähkösuunnittelijat NSS ry

 

Perttu Yli-Opas

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
chef för digitala och utbildningsärenden Joonas Mikkilä

 

Styrelsens ansvarsperson
Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset Yrittäjät AKY ry

 

FINANS- OCH SKATTEUTSKOTTET

Utskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor gällande finans- och skattepolitik. Centrala teman som diskuteras är marknadsbaserade och kompletterande finansieringsfrågor, samt frågor som berör skattelagstiftningen och beskattningspraxis.
 

Ordförande

Mikko Akselin

Keski-Suomen Yrittäjät | Suomen Taloushallintoliitto ry

 

Medlemmar

Kari Alhola
Helsingin Yrittäjät ry

 

Tuula Anttiroiko
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Suomen Taloushallintoliitto ry

 

Tarja Hiitiö
Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Mikko Hollman
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Sakari Joensuu
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Aki Keisu

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Minna Kokki

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

 

Matti Leppälä

Savon Yrittäjät ry

 

Sarianne Mäkelä

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Matti Nieminen

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Tiina Rantala

Päijät-Hämeen Yrittäjät ry

 

Harri Ruokokoski

Helsingin Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
skattesakkunning Laura Kurki

 

Styrelsens ansvarsperson

Asko Piirainen, Koneyrittäjät ry
 

BYGGUTSKOTTET

Utskottet lyfter fram lagstiftningsfrågor som är relevanta för byggsektorn och föreslår möjliga lösningar på frågorna. Därpå fungerar utskottet som stöd för intressebevakningen angående vidare frågor inom byggbranschen.
 

Ordförande

Juha Lounatvuori

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät |Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Medlemmar

Jaana Ahti-Virtanen

Helsingin Yrittäjät ry

 

Seppo Avikainen

Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Mika Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjät ry

 

Juha Klami
Kymen Yrittäjät ry

 

Ari Korhonen
Satakunnan Yrittäjät ry

 

Tarja Matomäki
Satakunnan Yrittäjät ry

 

Mika Nikula

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

 

Pasi Pitkänen
Savon Yrittäjät ry

 

Jari A. Rastas
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Miika Sutinen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jouni Tamski

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Heikki Tynkkynen

Etelä-Savon Yrittäjät | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

 

Jan-Erik Wasenius

Etelä-Savon Yrittäjät ry | Suomen Isännöintiliitto ry

Ansvarsperson på förbundskontoret
ekonom Petri Malinen

 

Styrelsens ansvarsperson
Janne Vuorinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry