Sök

Emergency banner

Medlemsservice

Som medlem får du många fördelar och tjänster som sparar dig pengar!

Rådgivningstjänsterna för medlemmarna

Som medlem kan du använda föreningens avgiftsfria medlemsrådgivning i frågor som gäller företagsverksamheten. Vi önskar att inga frågor skickas till rådgivningen via e-post.Rådgivningstjänsten är öppen på vardagar kl. 8–20 via telefonnumret 09 229 222. 

► När du ringer till vår telefonrådgivning förbered dig att berätta ditt medlemsnummer.


Medlemsförmåner

Genom att använda medlemsförmånerna kan du spara mycket i bl.a. försäkrings-, bränsle-, brännolje samt inkvarterings- och resekostnader. Ladda ner Företagarna i Finlands avgiftsfria mobila medlemskort så har du alltid tillgång till ditt medlemskap och alla de förmåner som det erbjuder vart än du är på väg.

► 65 skäl att förälska sig i Företagarna -broschyr (pdf)


Medlemsföretag 2020 banner

Företaget kan placera bannern som berättar om medlemskap på sina sidor.


Synergia och Yrityshaku

Synergia är en ny service som Företagarna i Finland har skapat för att medlemmarna skulle kunna kommunicera sinsemellan i större utsträckning. Servicen  innehåller också Yrityshaku som är riktad till alla intresserade.


Facklitteratur

Du kan köpa aktuella yrkesböcker till förmånligt medlemspris (länken är på finska)


Utbildning

Genom att utnyttja utbildningstjänsterna kan du delta i seminarier och får utbildning i aktuella ämnen till förmånligt medlemspris. Utbildning ordnas också på svenska. Länken är på finska.


Förtjänstprodukte

Företagarna i Finlands Företagar- och Förtjänstkors är ett utmärkt sätt att ihågkomma en person som länge arbetat som företagare eller arbetstagare.


Informationstjänster

Medlemstidningen Företagare i Finland fokuserar på aktuella händelser inom näringslivet. Tidningen ger dig även praktiska tips och råd som du har nytta av samt en inblick i hur vardagen ser ut för andra företagare. Som medlemsförmån får ditt företag också Yrittäjä-tidningen som utkommer 4 gånger årligen. Du kan beställa Yrittäjä Plus -facktidskriften som utkommer 6 gånger årligen.