Hem > Foretagarna I Finland

Sök

Medlemsservice

Som medlem får du många fördelar och tjänster som sparar dig pengar!

Medlemsföretag 2019 banner

Företaget kan placera bannern som berättar om medlemskap på sina sidor.


Medlemsförmåner

Genom att använda medlemsförmånerna kan du spara mycket i bl.a. försäkrings- bränsle-, brännolje samt inkvarterings- och resekostnader.


Mobilkort

Ladda ner Företagarna i Finlands avgiftsfria mobila medlemskort så har du alltid tillgång till ditt medlemskap och alla de förmåner som det erbjuder vart än du är på väg.


63 skäl till att förälska sig i Företagarna i Finland -broschyren presenterar 63 skäl till varför du har nytta av att höra till Företagarna och på vilket sätt vi bryr oss om företagarna och företagande. Välkommen att använda våra tjänster på ett mångsidigt sätt, utöka din egen företagsverksamhet och också ha roligt tillsammans med oss!


Synergia och Yrityshaku

Synergia är en ny service som Företagarna i Finland har skapat för att medlemmarna skulle kunna kommunicera sinsemellan i större utsträckning. Servicen  innehåller också Yrityshaku som är riktad till alla intresserade.


Facklitteratur

Du kan köpa aktuella yrkesböcker till förmånligt medlemspris. (på finska)


Utbildning

Genom att utnyttja utbildningstjänsterna kan du delta i seminarier och får utbildning i aktuella ämnen till förmånligt medlemspris. Utbildning ordnas också på svenska. Länken är på finska.


Rådgivningstjänsterna för medlemmarna

Som medlem kan du använda föreningens avgiftsfria medlemsrådgivning i frågor som gäller företagsverksamheten.
Vi önskar att inga frågor skickas till rådgivningen via e-post.
Rådgivningstjänsten är öppen på vardagar kl. 8–20 via telefonnumret 09 229 222.
  När du ringer till vår telefonrådgivning förbered dig att berätta ditt medlemsnummer.


Förtjänstprodukte

Företagarna i Finlands Företagar- och Förtjänstkors är ett utmärkt sätt att ihågkomma en person som länge arbetat som företagare eller arbetstagare.


Informationstjänster

Som medlemsförmån får ditt företag Yrittäjäsanomat-tidningen som utkommer 6 gånger årligen, Företagare -medlemstidning utkommer 4 gånger årligen. Du kan beställa Yrittäjä-facktidskriften till medlemspris.