Sök

Emergency banner

Medlemsbanner 2020

Publicera bannern som berättar om medlemskapet i företagarforbundet på företagagets nätsidor eller använd printversionen av bannern i företagets tidningsannonser, broschyrer, affärsbrevet el. dyl.

Vidare kan man använda länken www.yrittajat.fi

 

» Bannern får du till ditt förfogande när du skriver in dig med ditt medlemsnummer på hemsidorna