Medlemsbanner | Företagarna
Hem > Foretagarna I Finland > Medlemsservice

Sök

Medlemsbanner

Företaget kan placera bannern som berättar om medlemskap på sina hemsidor. Vidare kan man använda länken www.yrittajat.fi

Så här berättar du åt dina kunder och andra samarbetspartners om att du är medlem i Företagarna i Finland. Banner passar bra in när du berättar allmänt om ditt företag.

Medlemsbannern får ej användas när man marknadsför produkter eller på ett vilseledande sätt. Bannern ska användas enligt lagen och god säd. När Företagarna i Finland ber, så ska man sluta använda medlemsbannern.

Bannern som berättar om medlemskapet kan placeras på nätsidorna och kombineras med länken www.yrittajat.fi.

Du kan också länka dessa banners rakt till dina sidor:

Tryckfärdig banner:

 

 
Publicera bannern som berättar om medlemskapet i företagarforbundet på företagagets nätsidor eller använd printversionen av bannern i företagets tidningsannonser, broschyrer, affärsbrevet el. dyl.
 

Vidare kan man använda länken www.yrittajat.fi

» Bannern får du till ditt förfogande när du skriver in dig med ditt medlemsnummer på hemsidorna