Hem > Företagarna i Finland > Medlemsservice > Medlemsformaner 2019

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sök

Företagarens medlemsförmåner: Bränslen Teboil

Med magnetremsan på FiF:s medlemskort får du en kontantrabatt på 2,2 cent/liter (inkl. moms) på bensin och dieselolja samt 10 procent rabatt på TEBOILs smörjmedel (max. 10 liters kärl).
 
Med Teboil Företagskort får du en rabatt på 2,7 cent/liter (inkl. moms) på bensin och dieselolja samt på smörjolja (max. 10 liters kärl), tio procent på bilkemikalier, gasol och tvättar.
 
Ingen ränta eller kontoavgift tas ut på köp gjorda med Teboil Företagskort. Rabatterna gäller inte nettoprisbaserade Teboil Express-automatstationer eller D-automatstationer.
 
Du får anvisningar om hur du ansöker om företagskort på medlemssidorna.
 
Mer information:  Katja Hagfors, tfn. 020 4700 398 eller katja.hagfors@teboil.fi 
 
Teboil uppvärmningsolja och motorbrännolja till konkurrenskraftiga avtalspriser. Be om en offert och beställ: på finska tfn 0800 183 301 eller på svenska tfn 0800 183 20. Beställningar kan även göras per e-post på tilauskeskus@teboil.fi . Uppge ditt medlemsnummer i FiF vid beställningen. Minimimängden vid engångsleverans är 1 000 liter.