Hem > Företagarna i Finland > Medlemsservice > Medlemsformaner 2019

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarens medlemsförmåner: Juridiska tjänster på svenska, finska och engelska

Juridiska tjänster på svenska, finska och engelska

Vi erbjuder ett avgiftsfritt inledande möte på 20 minuter samt 15 % rabatt på juridiska tjänster upp till 1.000 euros fakturering åt FIF:s medlemsföretag.

Förmånerna gäller även medlemsföretagets anställda personligen samt företagarnas familjemedlemmar som bor i samma hushåll som företagarna.

Små och medelstora företags juridiska ärenden kräver en pålitlig samarbetspartner som förstår sig på företagarens näringsverksamhet. De mest typiska ärenden som vi hjälper företagare med gäller anställningsförhållanden, uppgörande och kontrollerande av avtal samt biträdande vid tvister, förvaltningsprocesser och rättegångar.

Under årens lopp har vi betjänat tusentals finska företagare, därför förstår vi oss på de juridiska och affärsekonomiska behov som företagare har. Vårt mål är framför allt att stöda företaget och företagaren med sin näringsverksamhet, att hjälpa dem med att undvika konflikter och vinna sina tvister.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Ta kontakt om du behöver juridisk hjälp:
• telefon 029 009 2590
• info@jurinet.fi
• www.jurinet.fi

Anmäl vänligen ditt medlemsnummer då du vill utnyttja dina förmåner.