Hem > Företagarna i Finland > Medlemsservice > Medlemsformaner 2020

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarens medlemsförmåner: Bränslen Teboil

Med Företagarna i Finlands medlemskortets magnet rand, får du en kontantrabatt på 2,2 cent / liter (inkl. moms) på bensin och dieselolja och -10% på Teboil-smörjmedel (exklusive behållare över 10 l).

TEBOIL beviljar Företagarnas medlemmar en rabatt på 2,7 procent per liter bensin eller diesel. Med ditt medlemskort får du rabatt på prisstolppets priser på alla Teboil-bensinstationer och automatstationer. Dessutom, får du med Teboil företagskortet, 10% rabatt på smörjmedel, bilkemikalier, flytgas och biltvätt.

Ingen ränta eller kontoavgift tas ut på köp gjorda med Teboil Företagskort. Rabatterna gäller inte nettoprisbaserade Teboil Express-automatstationer eller D-automatstationer.
 
Du får anvisningar om hur du ansöker om företagskort på medlemssidorna.
 
Mer information:  Katja Hagfors, tfn. 020 4700 398 eller katja.hagfors@teboil.fi 
 
Teboil uppvärmningsolja och motorbrännolja till konkurrenskraftiga avtalspriser. Be om en offert och beställ: på finska tfn 0800 183 301 eller på svenska tfn 0800 183 20. Beställningar kan även göras per e-post på tilauskeskus@teboil.fi . Uppge ditt medlemsnummer i FiF vid beställningen. Minimimängden vid engångsleverans är 1 000 liter.