Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rådgivning

 

Bara ett samtal och du har 100 experter till ditt förfogande!
 
Den avgiftsfria telefonrådgivningen ger mångsidig vägledning och rådgivning i anslutning till företagsverksamheten. Förutom Företagarna i Finlands egna experter står närmare hundra av landets främsta experter till ditt förfogande.

  • Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8—18 på numret 09 229 222
  • Ta fram ditt medlemsnummer innan du ringer.
  • Vi tar inte emot frågor per e-post!

Vi får årligen ca 50 000 samtal till vår rådgivningstjänst. Observera att du inte kan sköta juridiska uppdrag eller låta upprätta eller kontrollera avtal eller andra dokument via rådgivningstjänsten.
 

 Arbetslivsjuridik och kollektivavtal   Miljöfrågor
anställningsförhållanden   miljöskydd
arbetstiden miljöskador
lönetabeller avfallshantering
kollektivavtalens innehåll, allmänt bindande avtal skyldigheter som ställs av myndigheter
arbetsgivaravgifter
lagen om samarbete inom företag
 
Arbetsjuridik och allmän rådgivning Generationsväxling och ägarskifte
bolagsformer beskattning
konsumentskydd arvs- och familjerätt
bokföring och revision att hitta en ny ägare
dataskydd Yrityspörssi
lösning av tvister
förlikningsförfarande
 
Avtalsrätt Utbildning
företagets avtal företagarnas möjligheter till utbildning
leveransavtal och dess finansiering
fastigheter och byggande företagarexamina
transporter och trafik företagarens läroavtal
personalutbildning
arrangemang vid inlärning på arbetsplatsen
 
Beskattning Företagarens socialskydd
mervärdesbeskattning pensioner
företagsbeskattning sjukdom
personbeskattning företagshälsovård
arbetsoförmåga
arbetslöshet
   
Utrikeshandel Marknads- och konkurrensrätt, industriell äganderätt
EU och utrikeshandel konkurrens
östhandel offentliga upphandlingar
handel med USA och Latinamerika upphovsrätt
internationellt rådgivningsnätverk IT-rätt
i nästan 30 länder patent, varumärken, modellskydd m.m.
 
Insolvens
konkurs
företagssanering
skuldsanering