Hem > Företagarna > Detta Ar Foretagarna I Finland

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mission, vision och värden

Föreningens verksamhet styrs av mission, vision och värden

Mission – uppgiften för Företagarna i Finland

• Att förbättra företagarnas ställning och verksamhetsbetingelser. Starkare företag ökar medborgarnas välmående.

Vision – målsättningar

• Finland ska ha de bästa verksamhetsbetingelserna för företagande.

Företagarnas i Finland värden

Företagarna i Finlands grundvärden är de samma som grundvärden för företagandet:
 
Mod: Vi förbättrar företagarnas ställning på ett konstruktivt sätt genom att ta initiativ. Vi är inte rädda för kritik, som ofta riktas till modiga nyskapare.
 
Pålitlighet: Vi baserar våra ställningstaganden på fakta och tar hänsyn till samhället som helhet.
 
Förmåga till förnyelse: Vi erbjuder medlemsföretagarna tjänster som motsvarar deras behov. Vi har beredskap att ompröva lösningar, när omgivningen ändras.