Hem > Företagarna > Malprogram

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Näringspolitiska program

Det finländska samhället och kommunalsektorn står inför stora förändringar. Arbetslöshet, en åldrande befolkning och en hårdare konkurrens är utmaningar som ställer allt större krav på en ökad företagsamhet. Genom kommunala beslut kan man på ett betydelsefullt sätt påverka hur företagsamheten utvecklas i den egna kommunen och den ekonomiska regionen samt i hela landet.

De arbetsplatser och tjänster, som företagen står för, lockar nya invånare och resulterar i ökade skatteintäkter. En livskraftig och konkurrenskraftig företagsverksamhet är en garanti både för sysselsättningen och en acceptabel skattefinansiering. En utveckling som är nödvändig för kommunens framgång.

Näringspolitiken formas både i dag och framdeles inom en verksamhetsmiljö, som i väsentlig grad skiljer sig från den tidigare. Bl a sker det en stark omvälvning, som berör Finlands kommun- och tjänstestrukturer. En omvärdering även av kommunernas roll som organisatörer, finansiärer och producenter av tjänster bör ske.

Kommunerna kommer i beröring med näringslivet och företagaren inom kommunförvaltningens alla sektorer. Företagarna i Finland och dess lokalföreningar erbjuder kommunerna arbetsredskap på det praktiska planet samt aktiva företagares sakkunskap för näringspolitiskt programarbete.

Den näringspolitiska arbetsboken publicerades första gången 2001. Strävan har varit att i den nya upplagan beakta de goda erfarenheter, förslag till utveckling samt framtida utmaningar, som den tidigare utgåvan gav. Uppbyggnaden har följt samma mönster, men innehållet har reviderats.

Vi hoppas att arbetsboken skall främja dialogen mellan kommunerna och företagen samt vara till nytta både strategiskt och i planeringsarbetet. Arbetsboken är inte någon färdig modell eller anvisning, den är avsedd att väcka diskussion och ge stöd vid planeringen och fullföljandet av det näringspolitiska programmet.

Arbetsbok för kommunens näringspolitiska program