RIKSOMFATTANDE MEDLEMSFÖRMÅNER 2017

Ny medlemsförmån

Förmåner som Suomen Asiakastieto erbjuder medlemmarna i Företagarna i Finland 2017

• Gratis nummersökning på internet
• Tjänsten Kundoptimi
• Värderapport
• Avtalskund hos Asiakastieto

 


Som medlem i Företagarna i Finland får du många ekonomiska förmåner.

Även regionorganisationerna erbjuder medlemsförmåner.

Så här får du förmånerna

  • För att få förmånen skall du har ett giltigt medlemskort av Företagarna i Finland, med ditt medlemsnummer
  • Uppvisa alltid kortet på begäran.
  • Medlemsnumret skall alltid anges i samband med förmånen om den frågas.
  • Vid behov skall du också använda förmånsgivarens produktkod eller reserveringsnummer.
  • Bränsleförmånerna med oljebolagets företagskreditkort, dessutom kontantrabatt från Teboil och Neste med FiF:s medlemskort.

Ytterliga information: Armi Murto, tel. 09 2292 2853, armi.murto@yrittajat.fi 
 

Med att utnyttja medlemsförmånsprodukter sparar du!

 För mera information, priser, reserveringskoder och beställningsblanketter att logga in på medlemssidorna vid sidans övre kant.