Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Utlåtanden

Företagarna i Finland ger utlåtanden  angående företagande, i huvudsak om förslag till regeringens propositioner eller motsvarande som bereds i ministerier samt om lagförslag som behandlas i riksdagen.