Företagarna i Finlands arbetsmarknadsutskott

Arbetsmarknadsutskottet har i uppgift att följa utvecklingen av kollektivavtalspolitiken och arbetslagstiftningen, att delta i och påverka beredningen av lagstiftning och andra åtgärder som påverkar arbetsmarknaden samt att bereda arbetsmarknadspolitiska ställningstaganden, utlåtanden och initiativ för styrelsen.

MedlemmarVice medlemmar
Miro Rissanen
Puuteollisuusyrittäjät
Janne Liias
Puuteollisuusyrittäjät
Tarja Arbelius
Savon Yrittäjät
Monika Pöldkivi
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Mikko Lindholm
Satakunnan Yrittäjät
Elina Harju
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Marianne Nurminen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Marjo Nokkonen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Antti Rantalainen
Uudenmaan Yrittäjät ry /Taloushallintoliitto
Jaakko Jokela
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
Mika Väyrynen
Suomen Leipuriliitto
Andreas Ögård
Erikoiskaupan liitto ETU
Laura Helasjoki-Ristimäki
Pirkanmaan Yrittäjät
Timo Saranpää
Akavalaiset Yrittäjät AKY
Jukka Tiihonen
Helsingin Yrittäjät ry
Marja-Liisa Järvinen
Keski-Suomen Yrittäjät
Eeva Salmi
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Kimmo Nurmela
LVI-Tekniset Urakoitsijat LU
Claus Harju-Jeanty
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Janne Paul
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Matti Peltola
Koneyrittäjien Liitto ry
Simo Jaakkola
Koneyrittäjien Liitto ry
Ilkka Tuominen
Hammaslaboratorioliitto
Markku Sinisalo
Hammaslaboratorioliitto
Päivi Repo
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Antti Aho
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Annukka Kääriäinen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kirsti Paloniemi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kimmo Hanhisalo
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juha Lounatvuori
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Ansvarsperson på byrå
Chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén
Styrelsens ansvarsperson
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry