Styrelse för Företagarna i Finland

Företagarna i Finlands ordförande och två vice ordföranden valdes på förbundsmötet i Jyväskylä 17.10.2020. Styrelsens 8 medlemmar valdes på fullmäktigemötet 10.11.2020

Ordförande

Vice ordförande

Styrelsemedlemmar, regionala föreningar

Satakunnan Yrittäjät ry
Jukka Hurrila
tel. 044 528 8863
jukka.hurrila@lansivalmennus.fi
Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry
Perttu Kouvalainen
tel. 0400 570 270
perttu@fabrik.fi
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Jenni Parpala
tel. 044 999 0354
jenni.parpala@kiffel.fi
Etelä-Savon Yrittäjät ry
Nina Rasola
tel. 050 517 0472
nina.rasola@yrittajat.fi
Pirkanmaan Yrittäjät ry
Janne Vuorinen
tel. 0500 730 666
janne.vuorinen@yrittajat.fi

Styrelsemedlemmar, branschföreningar

Suomen Yrittäjänaiset ry
Ulrika Larpes
tel. 045 277 4545
ulrika@larpes.fi
Koneyrittäjät ry
Asko Piirainen
tel. 0500 685 284
asko.piirainen@koneyrittajat.fi
Akavalaiset Yrittäjät AKY ry
Mika Uusi-Pietilä
tel. 0400 505 386
mika.uusi-pietila@minutor.fi