Utskotten

Företagarna i Finlands utskott inför företagarsynvinkeln i påverkningsarbetet. Syftet är att förbättra de små och medelstora företagens vardag.


NÄRINGSPORITISKA UTSKOTTET

Näringspolitiska utskottet har som uppgift att ta upp frågor kring närings- och konkurrenspolitik, speciellt frågor som är viktiga för företagens framgång, och att utarbeta rekommendationer för att lösa dessa frågor på ett sätt som gynnar företagandet. Utskottet samarbetar med närings- och konkurrenspolitiska teamet med att utöva inflytande i kommunala och landskapsrelaterade sammanhang samt inflytande och påverkan nationellt och på EU-nivå. 

Ordförande

Jukka Hurme, Vita Laboratoriot Oy, Helsingin Yrittäjät/Lääkäripalveluyrittäjät LPY
Veli Hyyryläinen, Elementit-E Oy, Kymen Yrittäjät
Pilvi Kärkelä, Pilvi Product Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Solja Lehtimäki, Teräsmyynti Suomi Oy, Keski-Suomen Yrittäjät
Tapio Vekka, Frank & Vekka Oy, Hämeen Yrittäjät
Jouni Tamski, JK Tekniikka Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Marita Lehikoinen, Marita Lehikoinen Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Vantaa
Anna-Kaisa Luoma-Aho, Arctic Moose Oy, Lapin Yrittäjät
Juha Rostedt, Rostedt Brands Oy, Päijät-Hämeen Yrittäjät
Jorma Saariketo, Konsultointi Vistaco Oy, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Pekka Ässämäki, Saimaan Ässä-Palvelu Oy, Etelä-Karjalan Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Sakkunnig inom näringslivspolitik Henrik Wickström

Styrelsens ansvarsperson
Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry


ENERGI- OCH KLIMATUTSKOTTET

Energi- och klimatutskottet stöder intressebevakningen i frågor som ansluter sig till miljö- och energipolitiken. Viktiga teman som diskuteras i utskottet är energi- och miljöpolitik, frågor kring cirkulär ekonomi och avfallshantering samt åtgärder för att göra beviljandet av miljötillstånd smidigare. 

Ordförande

Hannu Ahonen, Energiatuotannon Mestarit, Keski-Suomen Yrittäjät
Anna Huttunen, Fatec Oy, Savon Yrittäjät
Vesa-Matti Knuutila, Eurofinnmet Oy, Satakunnan Yrittäjät
Magnus Sundell, Oy Black Bytes Ab, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Jarno Tuokko, Söderkulla Siltamäen Huolto Oy, Isännöintiliitto
Tuomo Turunen, Metsäpalvelu Turunen, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Johan Holma, Tom Allen Sanera Oy, Pääkaupunkiseudun yrittäjät
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät
Lasse Kontiola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL
Ruth Lähdeaho-Kero, Tmi moninaiset Lähdeaho, Etelä-Savon Yrittäjät
Mia Nores, Romukauppiaiden liitto

Ansvarsperson på förbundskontoret
Ekonom Petri Malinen

Styrelsens ansvarsperson
Jenni Parpala, Rannikko-Pohjanmaa


FÖRENINGSUTSKOTTET

Föreningsutskottet behandlar frågor i anslutning till organisationens verksamhet, struktur och stadgar,

Ordförande

Yrjö Ronkainen

Varpuke Oy, Wearia Finland Oy, Brodeerauskeskus Savo

Hannu Heinonen, Kiviseppä ky, Etelä-Karjalan Yrittäjät
Kalevi Lauronen, Yrityskumppani Kalevi Lauronen, Hämeen Yrittäjät
Jesse Kuronen, Kuronen Yhtiöt Oy/JK Lämpö, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Ulla Tirronen, Blue Screen 404, Pirkanmaan Yrittäjät
Päivi Repo, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Pirkko Viljamaa, Viljamaa ja kumppani ky, Etelä-Pohjanmaa Yrittäjät
Päivi Anias, Markkinointi A-focus, Savon Yrittäjät
Raino Ojansivu, Huutjärvi Yhtiöt Oy, Kymen Yrittäjät
Vuokko Mikkola, JPF Palvelut Oy, Lapin Yrittäjät
Teuvo Uusimäki, Tepe Paino Oy, Satakunnan Yrittäjät
Jani Ylälehto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL

Ansvarsperson på förbundskontoret
Utvecklingschef Hannamari Heinonen

Styrelsens ansvarsperson
Petri Salminen, Keski-Suomi | Suomen Yrittäjät ry (ordförade)


UTSKOTTET FÖR TILLVÄXT OCH INTERNATIONALISERING

Utskottet för tillväxt och internationalisering fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller företagens tillväxt och internationalisering. Utskottet behandlar frågor som gäller organisationens internationella samarbete, främjar företagens tillväxt och internationalisering, stärker tillväxtorienterade företagares kollegiala nätverk, hjälper företagen att hitta och erbjuda stöd i anknytning till tillväxt, utvidgar den allmänna uppfattningen om tillväxtföretagande och lyfter fram hinder för tillväxt.

Ordförande

Merja Pentikäinen, Opinio Juris Oy, Helsingin Yrittäjät
Erkki Taskinen, YritysVoimala Oy, Uudenmaan Yrittäjät
Ilpo Tolonen, Syöpäsairaala Docrates, Lääkäripalveluyritykset
Joanna Viileinen, Rototec Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Johan Bardy, Asianajotoimisto Johan Bardy,Kymen Yrittäjät
Martti Ahola, Cimec Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Aija Bärlund, Aija Bärlund Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Pekka Nuutinen, Oilpoint Finland Oy, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Jonne Pöyhtäri, Export Maker Oy, Keski-Suomen Yrittäjät
Juha Salmi, Remu Oy,Etelä-Pohjanmaan yrittäjät
Jukka Salo, Kris&Vasco Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Ekonom Petri Malinen

Styrelsens ansvarsperson
Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset Yrittäjät AKY


UTSKOTTET FÖR HANDEL OCH TJÄNSTER

Utskottet för handel och tjänster fungerar som stöd för branschens intressebevakning. Utskottet samarbetar med Finsk Handel (Kaupan liitto). 

Ordförande

Janne Ylinen

Verkställande dirkektör
Kokkolan HalpaHalli Oy

Leena Aitta-aho, Keskusoptiikka Hyvinkää oy, Näe
Ulla Pöllänen, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu
Johanna Riihijärvi, Kuntokeskus Liikku Oy,Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Laura Karlsson, Kirjakauppaliitto
Petri Kyllönen, Kemin Kenkä-Keskus, Lapin Yrittäjät
Ulla Leppäkoski-Juvonen, NailStation – NSI Finland, Helsingin Yrittäjät
Kirsi Pietilä, Riihimäen 1. Aurinko apteekki, Suomen Apteekkariliitto
Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto
Jari Salonen, Liikennepalvelukauppiaat
Tuula Sario, Lexlegato, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Miariikka Tervonen, Kajana Yhtiöt Oy, Kainuun Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen

Styrelsens ansvarsperson
Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan


UTSKOTTET FÖR TRAFIK OCH LOGISTIK

Utskottet för trafik och logistik fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor gällande transport och logistik. 

Ordförande

Tuomo Heino, Tuomo Heino Oy, Taksiliitto
Anu-Helena Hohtari, Ansionsa mukaan Oy, Lapin Yrittäjät
Sari Hyvärinen, Kaskinen & Hyvärinen, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Anssi Kujala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL
Håkan Stara, Star-Cargo Oy,Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Jukka Kiviniemi, Suomen Autokoululiitto ry
Risto Pekola, Pekolan liikenne Oy, Hämeen Yrittäjät/Linja-autoliitto
Harri Pettersson, Rauman tilataksi palvelu oy, Satakunnan Yrittäjät
Tomi Rönkkö, kuljetusliike Tomi Rönkkö, Savon Yrittäjät
Jari Välikangas, Jari Välikangas Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Björn Ziessler, Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto YKL

Ansvarsperson på förbundskontoret
Sakkunnig inom trafikpolitik Emma-Stina Vehmanen

Styrelsens ansvarsperson
Janne Vuorinen, Pirkanmaan


KOMPETENSUTSKOTTET

Kompetensutskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller kompetens- och utbildningspolitiska frågor och främjar därigenom ett företagarvänligt kompetens- och utbildningssystem som utvecklas med fokus på såväl yrkeskunnig arbetskraft, nya företagare, utveckling av företagarens egna färdigheter som utvecklingstjänster för företag. 

Ordförande

Tiina Parikka, Tiina Parikka, Suomen Yrittäjänaiset
Jyrki Piiparinen, Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Anssi Pihala, Onsteel Oy, Keski-Suomen Yrittäjät
Sari Riihijärvi, Pihlajalinna Oyj, Pirkanmaan Yrittäjät/ Lääkäripalveluyritykset
Marko Vuorinen, Ansionsa Mukaan Oy, Lapin Yrittäjät
Riitta Hyppänen, CM & HR Consulting Oy, Kymen Yrittäjät
Jarmo Hyökyvaara, The Orange Company Oy, Helsingin Yrittäjät
Sami Koikkalainen, TailoRate Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Petrikki Tukiainen, Petrikki Oy, Keski-Suomen Yrittäjät
Tomi Vähäkangas, Selkämaan Suunnittelu Oy, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Satu Wivolin, Wicon Oy, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Chef för digitala och utbildningsärenden Joonas Mikkilä

Styrelsens ansvarsperson
Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset Yrittäjät AKY ry


FINANS- OCH SKATTEUTSKOTTET

Finans-och skatteutskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller finansiering och skattepolitik. Utskottets centrala teman är ärenden i anknytning till marknadsbaserad och kompletterande finansiering samt ärenden som gäller skattelagstiftningen och beskattningspraxis. 

Ordförande

Mikko Akselin

Styrelseordförande
TietoAkseli Group

Antti Aho, Lääkärikeskus Aava Oy, Lääkäripalveluyritykset ry
Lars Gröndahl, StartCommunications Oy, Akavalaiset yrittäjät AKY
Kari Alhola, Alhola Consulting Oy, Helsingin Yrittäjät
Tuula Anttiroiko, T.A Tilikontrolli Oy, KeskiPohjanmaan Yrittäjät
Mikko Haapala, BSH Partners Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Tarja Hiitiö, TiliPenninki, Pirkanmaan Yrittäjät
Sakari Joensuu, Josak Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Minna Kokki, Karjalan Tili- ja Isännöintikeskus Oy, Etelä-Karjalan Yrittäjät
Matti Leppälä, Matti Leppälä Oy, Savon Yrittäjät
Sarianne Mäkelä, Serenum Oy, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Tiina Rantala, Rantala Tax & Law Oy, Päijät-Hämeen Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Skattesakkunning Jukka-Pekka Hellman

Styrelsens ansvarsperson
Asko Piirainen, Koneyrittäjät ry


BYGGUTSKOTTET

Utskottet lyfter fram frågor som är relevanta för byggsektorn och ger förslag till lösningar. Därtill fungerar utskottet som stöd för intressebevakningen i frågor kring den lagstiftning som påverkar branschen.

Ordförande

Juha Lounatvuori

Verkställande direktör
Pohjois-Suomen Sähkö Oy

Jan Herranen, Rototec Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Nina Ranimaa, Arvokiinteistöt Tawastia Oy, Hämeen Yrittäjät
Mika Sisso, Pielaveden Sähkötalo Oy Savon Yrittäjät
Juha Tähkänen, Louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy, Päijät-Hämeen Yrittäjät
Jaana Ahti-Virtanen, Ahtipa, Helsingin Yrittäjät
Seppo Avikainen, Rkl Avikainen oy, Etelä-Savon Yrittäjät
Mika Järvenpää, Interfire Products Oy, Uudenmaan Yrittäjät
Ari Korhonen, Sata-Hämeen Viherrakennus Oy, Satakunnan Yrittäjät
Juha Klami, Rakennuspartio Oy, Kymen Yrittäjät
Mika Nikula, Maskun Talotekniikkatiimi Oy, Varsinais-Suomen Yrittäjät / LVI-tekniset Urakoitsijat
Jan-Erik Wasenius, ISTO Group Oy, Isännöintiliitto

Ansvarsperson på förbundskontoret
Ekonom Petri Malinen

Styrelsens ansvarsperson
Janne Vuorinen, Pirkanmaan


LIVSMEDELSUTSKOTTET

Utskottet lyfter fram finsk livsmedelsföretagsamhet och i ett vidare perspektiv landsbygdsföretagsamheten som framtidens tillväxtsektor. Vi sammanför företagare som verkar inom primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelsteknologin och restaurangbranschen. Syftet är att inom hela sektorn påtagligt öka företagarnas inkomster och att öppna nya möjligheter för företagarna, både hemma och utomlands.

Ordförande

Juha Kiviniemi, Kiviniemen Broiler Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Kaisa Kähkönen, Ravistamo Oy, Savon Yrittäjät
Johannes Ahlholm, Wikli Group Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Jyrki Leppälä, Transfarm Oy, Hämeen Yrittäjät
Veijo Hukkanen, Kalaneuvos Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Samu Saarikoski, Avacap Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Jukka Ojala, Feelia Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Terhi Kinnari, Kinnarin Tilatoimi Oy, Päijät-Hämeen Yrittäjät
Ari Seppälä, Restpol Oy, Päijät-Hämeen Yrittäjät
Harri Jaakkola, Leivon Leipomo Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Kari Meltovaara, Leipomo Rosten Oy, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Direktör Harri Jaskari

Styrelsens ansvarsperson
Nina Rasola, Etelä-Savo


UTSKOTTET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Utskottet för social- och hälsovård fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller social- och hälsovårdslagstiftningen samt beslutsfattandet kring servicestrukturer. Utskottets syfte är också att främja samarbetet mellan branschföreningarna inom välmåendebranschen. 

Ordförande

Anne Kangas

Helsingin Yrittäjät ry | Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry – TESO ry

Joel Jokelainen, Rebekan Hoitokoti Oy, Savon Yrittäjät
Sanna Lundgren, yrittäjä, Valtakunnallinen Lastensuojelu VaLaSu ry
Anna Nurmi-Lehto, Medirex Oy, Suomen Kuntoutusyrittäjät
Seppo Pekkala, Alarmi Stables Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Laura Simik, Sailab – MedTech Finland
Heli Suppula, Kankaanpään 2. Vuokko apteekki, Satakunnan Yrittäjät | Suomen Apteekkariliitto
Pasi Hiukka, Rovaniemen optiikka oy, NÄE
Riitta Hämäläinen-Bister, Suomen Kunto ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY
Heli Peltola, GeriWell Oy, Etelä-Savon Yrittäjät
Hannu Urjanheimo, Kuntoutumis- ja päiväkeskus ilona Oy, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Tiina Wangel, Vääksyn Lääkärikeskus/Tiimikke Oy, Lääkäripalveluyrittäjät LPY

Ansvarsperson på förbundskontoret
Chef för kommun- och näringslivsärenden Tanja Matikainen

Styrelsens ansvarsperson
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomi